Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom

Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom

Denne bog beskriver patientens psykosociale behov ved behandling af akut og kritisk sygdom.

Pris: 299,95 kr.
Køb
Læs mere

Akut og kritisk somatisk sygdom har betydning for patientens fysiske og psykosociale behov. Patienten oplever sine grundlæggende behov som en helhed, hvor de psykosociale behov er lige så vigtige som de fysiske. Akut og kritisk sygdom, overvågning og behandling kan være en betydelig stressfaktor. Derfor kan den akut og kritisk syge patient opleve utryghed og angst, sårbarhed, fremmedgørelse, dehumanisering, isolation, fysisk og psykisk lidelse og mangel på kontrol.

Denne bog beskriver patientens psykosociale behov ved behandling af akut og kritisk sygdom under indlæggelse på hospitalet, og hvordan sygeplejerskerne kan imødekomme disse behov hos børn, unge og voksne. Desuden beskrives pårørendes oplevelser og behov, og hvordan familiecentreret sygepleje kan bidrage til, at pårørende kan være en ressource i patientens behandlingsforløb.

Bogen beskriver også, hvad det indebærer at have multikulturel kompetence i sygepleje i forhold til akut og kritisk syge patienter, så plejen til patienter med anden etnisk baggrund end dansk bliver tilpasset deres behov.

Indholdet bygger på forsknings-, udviklings- og erfaringsbaseret viden. Målgruppen er studerende på grunduddannelsen i sygepleje, studerende på de sundhedsfaglige master- og kandidatuddannelser samt sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der arbejder med akut og kritisk syge mennesker.

Anmeldelser og omtale

"Uanset hvor meget erfaring du har, efterlader Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom dig med øget selvrefleksion og nye måder at tænke sygepleje på (…) den bør læses af alle, der plejer og behandler akut syge og kritisk syge patienter." – Sygeplejersken

"Det er en glimrende, veldisponeret, relevant og velskrevet bog med et indholdsrigt oplysnings- og dokumentationsniveau. Den er vedkommende både for studerende på grunduddannelsen til sygeplejerske og for flere sundhedsprofessionelle videreuddannelser. "  – Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker

Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom
Redigeret af: Dag-Gunnar Stubberud
1. udgave 2020
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712060857
Antal sider: 264
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 25-06-2020

Kig i bogen