Censorbogen

Censorbogen

E-bog

Henvender sig til censorer, eksaminatorer og vejledere ved såvel de teoretiske som kliniske prøver i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med fokus på sygeplejerskeuddannelsen. Flere kapitler er dog så generelle, at de også gælder for andre videregående uddannelser.

Læs mere
Censorbogen gennemgår og fortolker de nyeste bekendtgørelser vedrørende eksamination, censurering og karaktergivning. Den nye 7-trins-skala beskrives og sammenholdes med 13-trins-skalaen og ECTS-skalaen. Der gives konkrete anvisninger på, hvordan censor og eksaminator bør forvalte deres roller.

Centrale omdrejningspunkter i denne 2. udgave er professionsbachelorbegrebet og de heraf afledte krav til bachelorprojektet samt til censors og eksaminators kvalifikationer.

Censorbogen beskriver forskellige prøveformer, herunder såvel interne som eksterne prøver med udgangspunkt i sygeplejerskeuddannelsen. De etiske aspekter i forbindelse med eksamination, votering og karakterfastsættelse problematiseres.

Bogen er en direkte vejledning for nye eksaminatorer og censorer ved såvel interne som eksterne prøver og kan derfor anvendes på kurser vedrørende eksamination og censurering. Den kan også anvendes som opslagsbog for de mere erfarne censorer og eksaminatorer.

Bogens forfattere

Britta Hørdam er ansat som leder af efteruddannelsesafdelingen på Sygeplejeskolen i Roskilde. Hun har en lang erfaring som vejleder, eksaminator og censor.

Birthe Kamp Nielsen er konsulent i uddannelse, undervisning og udvikling af sygeplejefaget. Hun har en lang erfaring som vejleder, eksaminator og censor.

Censorbogen - E-bog
Birthe Kamp Nielsen & Britta Hørdam
2. udgave 2006
ISBN: 9788712042056
Antal sider: 133 sider
Pris: 165,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag