Sygeplejebogen 2, 5. udgave

Sygeplejebogen 2, 5. udgave

Grundlæggende behov

Bogen lægger vægten på sygeplejerskens observationskompetence og klinisk beslutningstagen i relation til patientens grundlæggende behov.

Pris: 475,00 kr.
Køb
Læs mere

Sygeplejebogen 2 lægger vægten på sygeplejerskens observationskompetence og klinisk beslutningstagen i relation til patientens grundlæggende behov.

Bogen indledes med et kapitel om klinisk beslutningstagen. Her fokuseres bl.a. på sygeplejeprocessen som én af de kliniske metoder, som sygeplejersken benytter som systematisk redskab i observation, dataindsamling, dataanalyse og intervention. Herefter følger kapitler med fokus på grundlæggende behovsområder: respiration, kredsløb, udskillelser, temperaturregulering, ernæring og væskebehandling, kvalme og opkastning, søvn og hvile, personlig hygiejne, immobilitet, smerter, seksualitet og infektionshygiejne. Samarbejde med patient og pårørende inddrages undervejs i de enkelte kapitler. Bogen afsluttes med et kapitel om døden. Her er fokus på sygeplejerskens grundlæggende observationer og interventioner hos den døende patient og samarbejde med den pårørende.

Redaktører og forfattere

Redaktører:

Marianne Hjortsø har været ansat som lektor ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol og har mange års erfaring som underviser, vejleder og censor. Hun er sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen i ledelse og er cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet. Specialet ”Fagre hvide verden” er en analyse (CA) af tre studiesamtaler i sygeplejerskeuddannelsen og viser, hvordan sproghandlingen ”rådgivning” medvirker til konstruktion af faglig identitet. Marianne har oversat flere sygeplejefaglige tekster og har haft mange forlagsredaktionelle opgaver.

Charlotte Malling er ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon og har tidligere været beskæftiget ved psykiatrien i Region Sjælland og i Hovedstadens Sygehusfællesskab. Hun er sygeplejerske og Master i klinisk sygepleje og har desuden en klinisk vejlederuddannelse.

Forfattere:

Merete Bachmann er sygeplejerske og cand.cur. og ansat som lektor ved Professionshøjskolen Absalon, sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Hun har sygeplejefaglig diplomeksamen i pædagogik og uddannelse. Bachmann har gennem mange år haft fokus på uddannelse af sygeplejersker i grunduddannelsen, og har i undervisningen haft særlig interesse i grundlæggende sygepleje, sygeplejeteori, etik og sundhedsjura.

Gundula Bergstrøm er ansat som lektor og kvalitetskoordinator ved professionshøjskolen Absalon, sygeplejerskeuddannelsen Campus Næstved Hun er uddannet som lærer, sygeplejerske og Master i sundhedspædagogik (MEd). Hun har mange års erfaring som underviser, vejleder og censor, og hendes særlige interesseområder er patientologi og professionsudvikling. Hun har medvirket i udvikling af kompetencekort, som er et klinisk lærings- og refleksionsredskab i Region Sjælland, og hun er medforfatter af flere lærebogskapitler.

May Birkeland er sygeplejerske og cand.cur. Birkeland er ansat ved University College Lillebælt og har gennem mange år undervist i grundlæggende sygepleje på sygeplejerskeuddannelsen. Et særligt interesseområde er ernæringspleje. May har klinisk erfaring fra medicinsk afdeling.

Lone Dahl er sygeplejerske og Master of Public Management og har en diplomuddannelse i kvalitetsudvikling og ledelse. Hun har tidligere ledet et kardiologisk afsnit og er siden 2015 ledende oversygeplejerske på Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Lone har særlig interesse for kompetenceudvikling, udvikling af sygeplejen og ledelse.

Birgitte Tschentscher Espersen er cand.cur. og ansat som klinisk sygeplejespecialist på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Hun har arbejdet inden for onkologisk sygepleje siden 1987 og har onkologisk efteruddannelse og en sygeplejefaglig diplomuddannelse med speciale i ledelse.

Merete Gregersen er uddannet sygeplejerske, cand.scient.san. og ph.d. Hun er ansat som klinisk sygeplejespecialist i Forskningsenheden ved Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital. Hendes interesseområder er den ældre skrøbelige patient, der indlægges akut på hospitalet bl.a. i forhold til blodtransfusion, patientoplevet tilfredshed, delirium, smertescoring og livskvalitet. Derudover arbejder hun med en tværfaglig og tværsektoriel 'hospital-i-hjemmet' funktion.

Tine Holmqvist-Larsen er uddannet sygeplejerske og cand.cur. Hun er ansat som koordinator ved Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital. Hendes interesseområde er bl.a. tværfaglig og tværsektoriel indsats til den ældre syge patient og dennes pårørende med særligt fokus på ’den gode udskrivelse’. Udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinjer er et af hendes andre interesseområder.

Jette Holt er sygeplejerske og cand.pæd.pæd. med sygeplejefaglig diplomuddannelse i uddannelse og undervisning og specialuddannelse i infektionshygiejne. Jette er ansat som national infektionshygiejnisk rådgiver i Central Enhed for Infektionshygiejne, hvor hun særligt beskæftiger sig med uddannelse, undervisning, e-learning og udarbejdelse af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. Jettes udviklings- og forskningsprojekter retter sig især mod udmelding og implementering af retningslinjer og ændring af adfærd.

Lis Horstmann Nøddeskou er ledende oversygeplejerske ved Sjællands Universitetshospital i Køge. Hun er Master i Klinisk Sygepleje på en afhandling om personlig pleje og er forfatter til flere artikler om sengebad. Hendes interesse er medicinsk sygepleje og særligt inden for gastroenterologi. Andre interesseområder er sygeplejerskeuddannelsen, livslang udvikling, læring inden for faget og patientinvolvering i tværfagligt perspektiv.

Lone Hougaard er sygeplejerske og cand.cur. Hun har erfaring som sygeplejerske, vejleder, underviser og leder i både sundheds- og uddannelsessektoren, senest som uddannelseschef og chefkonsulent ved University College Lillebælt. Hougaard har fungeret som projektleder ved flere nationale, regionale og lokale udviklingsprojekter, herunder ved udviklingen af studieordninger for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i 2016. Interessen for kost og ernæring har været gennemgående i hele karrieren.

Ingeborg Ilkjær er ph.d., cand.mag. og sygeplejerske og er ansat som ekstern lektor ved UC Diakonissestiftelsen.

Birgitte Schantz Laursen er sygeplejerske, cand.cur. og ph.d. og er specialist i sexologisk rådgivning. Hun er lektor ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet, hvor hun er faglig koordinator på masteruddannelsen i Sexologi. Desuden er hun ansat i Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje og Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital, hvor hun har patienter i sexologisk rådgivning. Laursen forsker i, hvordan sygdom og behandling påvirker patienters seksualitet, og hvordan seksualitet og sygepleje spiller sammen.

Karen Margrethe Maglekær er uddannet anæstesisygeplejerske og cand.cur., og har mange års national og international erfaring inden for klinisk sygepleje. Aktuelt arbejder hun med patienttransport i SOS International og som vikar i såvel PSU som SSU. Maglekær har tidligere været lektor ved University College Sjælland, hvor hun har deltaget i flere forsknings- og udviklingsprojekter. Karen Margrethes særlige interesseområde ligger inden for akut- og traumesygepleje, men også områder som genindlæggelse og samarbejde mellem sektorer i sundhedsvæsnet har Karen Margrethes interesse. Hun har bl.a. stået for opkvalificering af hjemmesygeplejersker i flere kommuner i forhold til opsporing af begyndende sygdom og kompetenceudvikling i forhold til at minimere/forhindre indlæggelse.

Pia Runge Mahler sygeplejerske og cand.cur. og er ansat som lektor ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Hun har været ansat i såvel medicinske (specielt lungemedicin) som kirurgiske specialer, herunder intensiv- og dialyseafdeling samt i primærsektoren. Mahler har været projektleder på et sygeplejefagligt kvalitetsudviklingsprojekt om den gennemgående kontaktsygeplejerske for patienter med lungekræft på Odense Universitetshospital fra 2008-2010. Særlige faglige interesseområder er inden for palliation og den palliative indsats og omsorg.

Helle Mathar er cand.mag. i filosofi og sygeplejerske. Hun er ansat som lektor ved Professionshøjskolen Metropol, Institut for Sygepleje.

Eva Odgaard er uddannet sygeplejerske og kandidat i sygeplejevidenskab. Hun er ansat som lektor ved Afdelingen for Sygepleje ved University College Lillebælt. Særlige interesseområder i forhold til både undervisning og udviklingsarbejde er grundlæggende sygepleje, interkulturel sygepleje og bachelorprojekter udarbejdet i samarbejde mellem klinisk praksis og uddannelse efter Learning by Developing-modellen.

Lotte Ørneborg Rodkjær er sygeplejerske, MPH og ph.d. og er ansat som lektor og seniorforsker på Afdelingen for Infektionssygdomme Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Hun har siden 1989 arbejdet inden for det infektionsmedicinske felt med særligt fokus på sygdommen hiv. Tilgangen i hendes forskning er en holistisk tilgang til patienten, hvor dennes samlede fysiske, psykiske og mentale tilstand inddrages i behandlingen. Desuden forsker Rodkjær i, hvordan disse tre faktorer indbyrdes og i sammenhæng har indflydelse på forebyggelses- og behandlingstiltag.

Anne-Marie Skytt er uddannet sygeplejerske med 10 års klinisk erfaring fra hæmatologisk specialafdeling i Århus, har diplomeksamen med speciale i undervisning og uddannelse og har undervist i sygepleje i 12 år ved sygeplejerskeuddannelsen i Århus. De seneste 10 år har Anne-Marie været ansat som ledende konsultationssygeplejerske i almen lægepraksis. 

Digitalt ekstramateriale

GAD EKSTRA er en app, der giver adgang til ekstra materiale i form af fx videoer, cases og figurer. På den måde uddybes og perspektiveres bogens indhold.

DIGITAL BOG. Sygeplejebogen kan læses digitalt via platformen Lix, der gør det let at søge, overstrege, zoome samt skrive og dele noter. Følger med den trykte bog, men kan også købes separat.

STUDIESPØRGSMÅL. Sygeplejebogens mange refleksionsspørgsmål findes også digitalt på sygeplejebogen.dk.

Sygeplejebogen 2, 5. udgave - Grundlæggende behov
Redigeret af: Charlotte Malling & Marianne Hjortsø
5. udgave 2017
ISBN: 9788712054047
Antal sider: 332 sider, illustreret, flexicover
Pris: 475,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 26-09-2017

Kig i bogen

Til bogen kan du benytte vores app, Gad Ekstra. Læs mere om app'en HER.
 
Du kan tilgå bøgernes ekstramateriale på Sygeplejebogen.dk
 

Lignende bøger