Sygeplejebogen 3, 5. udgave

Sygeplejebogen 3, 5. udgave

Kompleks sygepleje

Bogen har, som titlen vidner om, fokus på den komplekse sygepleje.

Pris: 475,00 kr.
Køb
Læs mere

Sygeplejebogen 3 har fokus på den komplekse sygepleje. Bogen indledes med to kapitler, som beskriver karakteristika ved sygepleje til den akutte, komplekse og kroniske patient. De følgende kapitler præsenterer problemstillinger i forhold til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge relateret til de store kirurgiske og medicinske specialeområder. Herefter følger et kapitel om sårbehandling, og et om patienten med kræft. Bogen afsluttes med et kapitel om sygepleje til patienter med palliative behov.

Redaktører og forfattere

Redaktører:

Marianne Hjortsø har været ansat som lektor ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol og har mange års erfaring som underviser, vejleder og censor. Hun er sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen i ledelse og er cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet. Specialet ”Fagre hvide verden” er en analyse (CA) af tre studiesamtaler i sygeplejerskeuddannelsen og viser, hvordan sproghandlingen ”rådgivning” medvirker til konstruktion af faglig identitet. Marianne har oversat flere sygeplejefaglige tekster og har haft mange forlagsredaktionelle opgaver.

Charlotte Malling er ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon og har tidligere været beskæftiget ved psykiatrien i Region Sjælland og i Hovedstadens Sygehusfællesskab. Hun er sygeplejerske og Master i klinisk sygepleje og har desuden en klinisk vejlederuddannelse.

Forfattere:

Bente Bassett er sygeplejerske, cand.scient.san., BA i Køn og Kultur og ICI-certificeret coach. Hun er uddannet kommunikationsunderviser i sundhedsmedicin efter Calgary-Cambridge Guiden og har undervist mere end 1000 forskellige sundhedsprofessionelle i denne metode. Er medforfatter til bogen ”Den gode patientsamtale” udgivet i 2016. Hun har især arbejdet inden for diabetesområdet, i sundhedsvæsenet som afdelings- og oversygeplejerske og diabeteskoordinator samt hos Novo Nordisk Danmark som Education Director. Fra 2015 – 2017 har hun været forskningsassistent i et projekt omhandlende unge med type 1-diabetes og coaching. Bente varetager desuden opgaver om projektledelse og coaching som indehaver af Bassett Consulting.

Gerd Friis Bille er uddannet som sygeplejerske og har arbejdet som stomisygeplejerske siden 2004. Hun blev uddannet som ET-nurse (Entero Stomal Therapy nurse) i 2009 fra Burwood Nursing College, Australien. Gerd fik sin mastergrad i klinisk sygepleje fra Aarhus Universitet i 2014, hvor masterprojektet omhandlede patienter med stomi og deres oplevelser af hudproblemer omkring stomien. Hun underviser i stomipleje i flere sammenhænge – både for sygeplejersker og patientforeninger. Gerd er i samarbejde med andre stomisygeplejersker ved at udarbejde nationale anbefalinger for præoperativ information og vejledning til patienter, som skal have anlagt stomi. Hun arbejder i dag på Rigshospitalet som stomisygeplejerske.

Karina Bruun er sygeplejerske og har været uddannet i 30 år. Karina er ansat på Rigshospitalet som oversygeplejerske i Nefrologisk Klinik, hun har en diplomuddannelse i pædagogisk ledelse samt en Master of Health Management. Karina har foruden sin hospitalserfaring fra flere specialer, 12 års erfaring som sygeplejerske og leder i primærsektor. Specielle interesser inden for nefrologien er den grundlæggende sygepleje til den kroniske patient. Karina Bruun er formand for Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker.

Lis Kirkedal Bunder er sygeplejerske med specialfunktion på Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.  Hun blev uddannet sygeplejerske i 1998 ved Vendsyssel Sygeplejeskole, og har lige siden haft interesse i og arbejdet med patienter med sår. Lis har en sundhedsfaglig diplomuddannelse i klinisk sygepleje og er i gang med en Master i klinisk sygepleje ved Aarhus Universitet.

Jens Frei Christensen er uddannet sygeplejerske og ansat som klinisk vejleder ved ortopædkirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Anne-Marie Juhl Elsborg er uddannet sygeplejerske fra HS Sygeplejerskeuddannelse i 2003 og har siden da arbejdet inden for onkologisk sygepleje. Anne-Marie er Master i professionsuddannelse fra Aarhus Universitet og arbejder som klinisk underviser for sygeplejerskestuderende, social- og sundhedsassistentelever og radiografstuderende i Onkologisk Klinik under Finsencentret på Rigshospitalet. Anne-Marie er derudover uddannelsesansvarlig for specialuddannelsen i kræftsygepleje i Finsencentret.

Vibeke Bækmark Fjordskov er uddannet sygeplejerske, Diplom i Ledelse læser Master Of Public Management på Syddansk Universitet. Hun er ansat som afdelingssygeplejersker på gastromedicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge, og har arbejdet med gastroenterologi gennem de sidste 15 år.

Anne Marie Frandsen er uddannet sygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist på Rigshospitalet. Hun har en Master i klinisk sygepleje fra Aarhus Universitet og efteruddannelse inden for ledelse, supervision, mindfulness og stomipleje, og så er hun ET-nurse (Entero Stomal Therapy nurse) fra Burwood Nursing College, Australien. Til daglig er Anne Marie stomisygeplejerske på Rigshospitalet, hvor hun sammen med en kollega er ansvarlig for pleje og opfølgning på de voksne patienter, der bliver opereret og får en stomi på Rigshospitalet. De arbejder med kvalitetsudvikling og er en del af en sygeplejedrevet stomidatabase. Som noget nyt tilbyder hun desuden stomipatienter mindfulnesstræning for at se, om det kan gavne adaptionsprocessen.

Arne Glad er ansat på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler som afdelingssygeplejerske og duodopaspecialist. Han er uddannet sygeplejerske og har sygeplejefaglig diplomuddannelse i ledelse. Arne har mange års erfaring som afdelingssygeplejerske på neurologisk afdeling og har arbejdet meget med kvalitetsudvikling og udvikling af den eksisterende sygepleje. Han har bl.a. arbejdet med kostregistreringer og udvikling af kostområdet. Han har deltaget aktivt ved etableringen af daghospitaler for patienter med Amyotrofisk Lateral Sklerose og Parkinsons sygdom. Arne er medforfatter til flere artikler om Parkinsons sygdom og duodopabehandling og har deltaget i forskningsprojekter som GLORIA og TOLEDO, begge vedrørende avanceret Parkinsonbehandling.

Helle Greve er ansat som projektsygeplejerske på brystkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Hun er uddannet sygeplejerske og har diplomuddannelse i pædagogik fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole og DPU og er desuden cand.cur. Helle Greve har været sygeplejelærer på forskellige sygeplejeskoler, og hun har de seneste år beskæftiget sig med det hjertekirurgiske speciale som klinisk sygeplejespecialist på hjertekirurgisk afdeling i Hjertecentret på Rigshospitalet indtil 2016.

Søsserr Lone Smilla Grimshaw-Aagaard er ansat ved sygeplejerskeuddannelsen UCC Hillerød og uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, Master i sundhedspædagogik, cand. cur og ph.d. Søsserr har tidligere i en årrække været uddannelsesansvarlig på en lungemedicinsk afdeling, og hun har mange års erfaring med vejledning og censurering på bachelor-, diplom- og kandidatniveau, og hun er forfatter til flere nordiske lærebogskapitler om kronisk sygdom og patientens møde med sundhedsvæsenet. Hun er desuden forfatter til flere artikler omhandlende den kronisk syge patients lidelsesfortælling og studier af divergerende forventninger til den ambulante samtale i mødet mellem patienter, samlevere og sundhedsprofessionelle.

Birgit Refsgaard Iversen er uddannet sygeplejerske, cand.cur. og Master i læreprocesser. Hun er klinisk sygeplejespecialist ved Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, hvor hun i mange år har arbejdet med udvikling af sygeplejen til patienter med lungelidelser. Birgit har tidligere været uddannelsesansvarlig sygeplejerske og klinisk vejleder for sygeplejestuderende igennem adskillige år. Hun varetager desuden undervisning af primærsygeplejersker i Region Midt i det særlige ved at yde sygepleje til mennesker med en lungelidelse.

Henriette Jensen er sygeplejerske med særlig klinisk funktion i undervisning og udvikling, og er ansat i Urologisk akut modtage- og dagkirurgisk afsnit og urologisk sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital. Hun er uddannet Klinisk vejleder fra UCN Nordjylland og Master i Klinisk Sygepleje fra Aarhus Universitet.

Lotte Jensen blev uddannet som sygeplejerske i 1984, og har siden arbejdet i nefrologisk klinik, Rigshospitalet, først som basissygeplejerske, derefter 25 år som leder og i det sidste år som kliniske sygeplejespecialist. Lotte har en diplomuddannelse i kvalitetsudvikling og en Master i klinisk sygepleje. Hun har i 10 år siddet i en nordisk forening for nefrologiske sygeplejersker. Lotte interesserer sig for arbejdet med den kroniske patient og samarbejdet med de pårørende.

Alice Grønvald Jørgensen er uddannet sygeplejerske og exam.pæd. fra Danmarks lærerhøjskole. Hun har gennem mere end 25 år varetaget utallige undervisningsopgaver inden for diabetes og livet hermed, dette både på Diabetesskolen på OUH for patienter og pårørende og af personale i såvel primær som sekundær sektor samt andre relevante faggrupper. Hun har desuden været kursusleder, vejleder og underviser på længerevarende kurser. Alice har gennem de sidste 10 år undervist på de nationale, tværfaglige insulinpumpekurser. Hun arbejder nu primært med dette samt med supervision/oplæring af kolleger. Alice har publiceret flere artikler om læring, bl.a. i klinisk sygepleje og er forfatter til et lærebogsafsnit (Medicinske Sygdomme). Hun har deltaget i forskningsprojekt ”Diabetesliv” der er udgivet i en bog om forskningsmetoder.

Janni Lisander Larsen er uddannet sygeplejerske, cand.cur. og har siden 2003 været ansat som projektsygeplejerske ved Videncenter for reumatologi og rygsygdomme, Copenhagen Lupus and Vasculitis Clinic på Rigshospitalet. Janni er aktuelt Ph.d.-studerende ved Århus Universitet med et kvalitativt projekt. Hun har efteruddannelse i sygepleje til patienter med smerter samt GCP og projektkoordinering. Hun har medvirket ved oprettelse af undervisningsprogrammer for både reumatologiske sygeplejersker og patienter, bl.a. diplommodulet “Patientologi – sygepleje til patienter med reumatologiske lidelser” under University College Lillebælt, samt medvirket til det patientrettede kursus ”Kend din Lupus” i samarbejde med Gigtforeningen. Hendes overordnede forsknings- og udviklingsinteresse retter sig primært mod gigtpatienters livsvilkår.

Mona Larsen er sygeplejerske og ansat som lektor og klinisk koordinator på University College Syddanmark (UC SYD) – sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg. Hun her en sygeplejefaglig diplomuddannelse i pædagogik og uddannelse og er cand.cur. Mona har gennem mange år undervist i grunduddannelsen til sygeplejerske og har især haft fokus på sygepleje til akut syge patienter. Hun har samarbejdet med klinisk praksis på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i projekt: ”FAM Camp” med studerende i Fælles akutmodtagelsen.

Betina Lund-Nielsen er ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske. Hun er specialekonsulent i Kræftsår. Betina har arbejdet med kræftpatienter i 23 år på onkologisk afdeling og med speciale i behandling af patienter med kræftsår i 15 af årene. Hendes forskningsfelt og ph.d. omhandler helhedsorienteret pleje og behandling af mennesker med kræftsår.

Malene Missel er sygeplejerske, cand.cur. og ph.d. Hun er ansat som klinisk sygeplejespecialist med forskning som særligt ansvarsområde ved klassisk thoraxkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Malene har i mere end 15 år arbejdet inden for det klassisk thoraxkirurgiske speciale med udvikling af og forskning i sygeplejen til patienter med sygdomme og lidelser i lunger og spiserør. Hun har bl.a. undersøgt oplevelser af at være syg hos patienter med spiserørskræft samt indsatser for optimerering af disse patienters ernæringssituation, og hun derudover afdækket, hvordan patienter med lungekræft erfarer og håndterer hverdagsliv og rehabilitering under og efter sygdom.

Mette Elisabeth Nielsen er uddannet sygeplejerske fra Bispebjerg Sygepleje Skole og cand.mag. i Pædagogik og Uddannelsestudier samt Socialvidenskab fra Roskilde Universitet i 2007. Hun har arbejdet som sygeplejerske ved kirurgiske afdelinger og akutmodtagelser i Danmark og Grønland. Siden 2007 har hun været beskæftiget med uddannelse af sygeplejestuderende dels som klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske og fra 2009 som lektor ved Professionshøjskolen Metropol, Institut for sygepleje. Mette har deltaget i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter og har særlig interesse i udvikling af simualationsbaseret undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Lis Horstmann Nøddeskou er ledende oversygeplejerske på Sjællands Universitets Hospital i Køge. Hun har en Master i Klinisk Sygepleje på en afhandling om personlig pleje. Lis er forfatter til flere artikler om sengebad, og hun er aktiv forskende inden for området. Lis’ hovedinteresse er på medicinsk sygepleje og særligt på gastroenterologi, bred intern medicin og endokrinologi. Hun har særligt fokus på sygeplejerskeuddannelsen og livslang udvikling og læring inden for faget. Desuden har hun tværfagligt fokus på patientinvolvering.

Vibeke Olsen har i mange år været ansat som ledende oversygeplejerske på Neurologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Hun er uddannet sygeplejerske og har merkonomuddannelse, Sygeplejefaglig Diplomuddannelse i ledelse samt Regionens lederuddannelse. Vibeke har i adskillige år arbejdet med sygeplejen til den neurologiske patient på forskellige organisatoriske niveauer og er forfatter og medforfatter til lærebøger og artikler om pleje til patienter med neurologiske lidelser. Hun har ledet en organisation med højt specialiserede patientforløb med nyeste avancerede pleje- og behandlingstilbud og har desuden initieret og medvirket til evidensbasering af sygeplejen, udviklings- og forskningsprojekter, kvalitetsudvikling og – monitorering samt kompetenceudvikling.

Beritt Pedersen er sygeplejerske med særlig klinisk funktion i udvikling, og hun er ansat i Urologisk Ambulatorium på Aalborg Universitetshospital. Hun er uddannet Uroterapeut fra Göteborg Universitet og Master i Klinisk Sygepleje fra Aarhus Universitet

Dorthe Pedersen er sygeplejerske og har i 19 år arbejdet med traumekirurgi- og rygkirurgipatienter på Rigshospitalet. Dorthe har siden 2016 arbejdet med accelererede forløb for hofte- knæ- og skulderalloplastikpatienter. Hun arbejder også med sygeplejen til dagkirurgipatienter og patienter med idrætsskader.

Jane Sax Røgind er ansat som afdelingssygeplejerske i hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler. Hun er uddannet sygeplejerske og har mange års erfaring som kardiologisk sygeplejerske og leder. Jane har en diplomuddannelse i ledelse samt en Master i klinisk sygepleje.

Marianne Schmidt er uddannet sygeplejerske og har i mange år været ansat som klinisk oversygeplejerske på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Hun har således stor neurologisk erfaring, på forskellige organisationsniveauer og har bl.a. været med til at strukturere og oprette det første apopleksiafsnit i Danmark. Marianne har desuden en sygeplejefaglig diplomuddannelse i ledelse, en sundhedsfaglig supervionsuddannelse samt en masteruddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning. Hun har i høj grad haft fokus på medinddragelse af patienten og de pårørende samt på personalets kompetenceudvikling og behov for sygeplejefaglig supervision. Hun har skrevet flere artikler om sygepleje til den neurologisk patient og er medforfatter til flere lærebøger for sygeplejestuderende. Hun har desuden været censor på sygeplejeuddannelsen i mange år.

Susanne Zielke Schaarup er uddannet sygeplejerske med blandt andet mangeårig ansættelse på Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospitaler som klinisk sygeplejespecialist. Hun har desuden en uddannelse i ledelse på diplomniveau og en mastergrad i Sygeplejevidenskab fra Deakin University og har i mange år især beskæftiget sig med kvalitetsudvikling og evidensbaseret praksis. Hun har bidraget med udvikling af kvalitetsindikatorerne, der i dag anvendes til belysning af kvaliteten af pleje og behandling af patienter med apopleksi på nationalt niveau. Endvidere har hun medvirket til udarbejdelsen og opdateringen af Referenceprogrammet for behandling af patienter med apopleksi og TCI, samt den nationale kliniske retningslinjer vedr. dysfagi. Susanne har været medforfatter til flere lærebøger for sygepleje- og medicinstuderende og har undervist sygeplejestuderende på Metropol i mange år.

Lene Sigaard, cand.cur., er afdelingssygeplejerske på Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital. Hun har flere års erfaring i det reumatologiske speciale men skiftede i 2010 til kræftspecialet.

Dorte Skaarup Schmidt har været klinisk sygeplejespecialist og været ansat i funktionen som stomisygeplejerske på Rigshospitalet i 13 år med specialeerfaring inden for pleje til mennesker med stomi. Hun er uddannet sygeplejerske og har Sygeplejefaglig Diplomeksammen med speciale i ledelse. Efter den et-årige forskeruddannelse på UCSF har Dorthe gennemført et forskningsprojekt med formålet at øge forståelsen for stomipatienters oplevelser og behov præoperativt. Dorthe er Master i Positiv Psykologi (MoPP), og har gennemført et projekt med forslag til forbedring af undervisningen af patienter med henblik på at fremme deres motivation for læring og opnåelse af egen kompetence. Hun arbejder som afdelingssygeplejerske i Gastroenheden Herlev Hospital.

Alice Slot er ansat som klinisk sygeplejespecialist i Ortopædkirurgisk Klinik på Rigshospitalet. Hun er uddannet sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i ledelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole, et et-årigt forskerkursus afholdt af Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og Omsorgsforskning, en masteruddannelse i Klinisk Sygepleje fra Aarhus Universitet samt en projektlederuddannelse. Alice har i mange år arbejdet inden for den kirurgiske sygepleje og været projektleder på en række udviklingsprojekter. Projekternes fokus har primært været klinisk sygepleje, den patientoplevede kvalitet og medinddragelse af patient og pårørende i plejen.

Marianne Spile er ansat som klinisk sygeplejespecialist på Palliativ afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg hospital. Hun er uddannet sygeplejerske og har i hele sin sygeplejerskekarriere arbejdet inden for kræftområdet, dels inden for kirurgisk kræftbehandling, dels inden for hæmatologi, og de sidste 19 år inden for den palliative indsats. Marianne har været med til at udvikle palliation i Danmark siden de første palliative afdelinger og hospices blev etableret i 1990´erne. I 2002 tog hun en supervisionsuddannelse og har siden da superviseret tværfagligt og beskæftiget sig med etiske dilemmaer i sundhedsvæsenet. I 2008 blev hun Master i klinisk sygepleje og har siden da beskæftiget sig med at udarbejde flere evidensbaserede kliniske retningslinjer inden for det palliative område sammen med tværfaglige samarbejdspartnere fra andre enheder. Hun har i sit arbejde som klinisk sygeplejespecialist ansvar for kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, og i den forbindelse er hun medansvarlig for implementering af Sundhedsplatformen på Bispebjerg og Frederiksberg hospital. Marianne underviser både prægraduat og postgraduat og har gennem mange år været klinisk underviser, og hun har skrevet flere artikler og kapitler til lærebøger om etiske dilemmaer og palliation.

Louise Støier er sygeplejerske, cand.cur. og har en diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse samt suppleringsuddannelsen i sygepleje. Louise er ansat som adjunkt på Professionshøjskolen Absalon, sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde. Louise har tidligere arbejdet i mange år inden for det kardiologiske speciale henholdsvis som klinisk specialist og som klinisk vejleder.

Camilla Midjord Tobiasen er uddannet sygeplejerske fra Diakonissestiftelses Sygeplejeskole i 2007 og har siden da arbejdet inden for onkologisk sygepleje. Camilla har en kandidat i pædagogisk sociologi fra Aarhus Universitet og arbejder som klinisk underviser for sygeplejerskestuderende, social- og sundhedsassistentelever og radiografstuderende i Onkologisk Klinik under Finsencentret på Rigshospitalet.

Digitalt ekstramateriale

GAD EKSTRA er en app, der giver adgang til ekstra materiale i form af fx videoer, cases og figurer. På den måde uddybes og perspektiveres bogens indhold.

DIGITAL BOG. Sygeplejebogen kan læses digitalt via platformen Lix, der gør det let at søge, overstrege, zoome samt skrive og dele noter. Følger med den trykte bog, men kan også købes separat.

STUDIESPØRGSMÅL. Sygeplejebogens mange refleksionsspørgsmål findes også digitalt på sygeplejebogen.dk.

 
Sygeplejebogen 3, 5. udgave - Kompleks sygepleje
Redigeret af: Charlotte Malling & Marianne Hjortsø
5. udgave 2017
ISBN: 9788712054061
Antal sider: 332 sider, illustreret, flexicover
Pris: 475,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 26-09-2017

Kig i bogen

Til bogen kan du benytte vores app, Gad Ekstra. Læs mere om app'en HER.
 
Du kan tilgå bøgernes ekstramateriale på Sygeplejebogen.dk

Lignende bøger