Refleksion i vejledningssamtaler

Refleksion i vejledningssamtaler

Der er kommet større fokus på refleksionsbegrebet i uddannelsen og på de studerendes evne til at reflektere i såvel teori som i den kliniske undervisning. Det betyder, at de studerende skal have en grundlæggende viden om og forståelse af refleksionsbegrebet, samtidig med at færdighederne i forhold til refleksion skal indøves.

Pris: 199,00 kr.
Køb
Læs mere

Refleksion er et begreb, hvis substans er svær at indfange. Refleksion er i litteraturen defineret lige fra almindelige tanker til forandringer i tidligere forståelser og frigørelse fra undertrykkende magtstrukturer. I uddannelse anvendes refleksion som indikator for, at der sker læring og til at sikre en integration mellem teori og praksis. For sygeplejersker er det fx vigtigt at indarbejde egne erfaringer og teoretisk viden for at forstå plejesituationen og foretage kliniske beslutninger.

Med revisionen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og dermed med den nye bekendtgørelse er refleksion eksplicit fremhævet, og der kommer derfor større fokus på refleksionsbegrebet i uddannelsen og på de studerendes evne til at reflektere i såvel teori som i den kliniske undervisning. Det betyder, at de studerende skal have en grundlæggende viden om og forståelse af refleksionsbegrebet, samtidig med at færdighederne i forhold til refleksion skal indøves.

Reflection in Educational Dialogues (RIED)

I bogen beskrives refleksionsprocessen ved hjælp af teorien Reflection in Educational Dialogues (RIED), og der gives eksempler på dens anvendelse ud fra konkrete vejledningssamtaler i praksis. Teorien, der tager afsæt i klassikere inden for bl.a. tænkning, refleksion og didaktik, giver vejledere og studerende et fælles begrebssæt til at forstå og drøfte refleksion, teori-praksis-forholdet samt årsager til, at refleksion forekommer eller udebliver.

Anmeldelser og omtale

"En glimrende bog, som jeg varmt kan anbefale" – Per Fibæk Laursen, professor og ph.d. i pædagogik 

"På et område, der er svært at sætte i system, giver bogen mening. Her gives ikke faststrukturerede guidelines, men der gives forslag til, hvordan aktørerne i vejledningen selv finder frem til den i situationen bedst egnede fremgangsmåde (...) Det er en bog efter mit hoved." – Sygeplejersken

Refleksion i vejledningssamtaler
Linda Schumann Scheel
1. udgave 2017
ISBN: 9788712054658
Antal sider: 203 sider
Pris: 199,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 29-03-2017

Kig i bogen