Klinisk mikrobiologi, 2. udgave

Klinisk mikrobiologi, 2. udgave

Denne lærebog i mikrobiologi tager udgangspunkt i sygeplejerskens ansvarsområde og henvender sig først og fremmest til sygeplejestuderende og kliniske sygeplejersker.

Pris: 399,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogens indhold er dækkende for pensum i sygeplejeuddannelsen og omfatter bl.a. følgende hovedområder:

- Mikroorganismer

- Bakteriologi

- Infektionssygdomme

- Immunologi

- Antibiotika

- Sygehushygiejne

Bogen er stærkt bearbejdet under hensyntagen til danske forhold og dansk lovgivning på området. Den har en pædagogisk opbygning med cases. Der er udførlige referencelister til hvert kapitel. Kapitlerne om infektionssygdomme, immunologi og sygehushygiejne er beskrevet meget detaljeret og inddrager i lighed med de øvrige kapitler den nyeste viden på området.

Klinisk mikrobiologi er illustreret af Anders Palmgren.


Bogens forfattere

Thomas Ericson er specialist i intern medicin og overlæge ved medicinklinikken, Uddevalla sjukhus samt formand for Nordvästra läkemedelskommittén i Västra Götland.

Elsy Ericson er universitetsadjunkt i Hälso- och sjukvård på Institutionen för Omvårdnadsvetenskap, Högskolan Trollhättan, Uddevalla, Vänersberg.

Indhold
Kap. 1

Historiske milepæle 



Kap. 2

Mikroorganismer – en forudsætning for liv



Kap. 3

Humanpatogene mikroorganismer



Kap. 4

Immunologi



Kap. 5

Smitte – smittespredning og infektionsepidemiologi



Kap. 6

Mikrobiologisk diagnostik



Kap. 7

Infektionssygdomme



Kap. 8

Feber og sepsis



Kap. 9

Behandling af infektioner



Kap. 10

Mykologi og mykoser



Kap. 11

Protozoer og infektioner



Kap. 12

Humane ormeinfektioner



Kap. 13

Ektoparasitter (hudparasitter)



Kap. 14

Sygehushygiejne
Klinisk mikrobiologi, 2. udgave
Elsy Ericson & Thomas Ericson
Oversat af: Kåre Dag Jensen og bearbejdet til dansk af Jens Kjølseth Møller.
2. udgave 2010

ISBN: 9788712045106
Antal sider: 456 sider, illustreret
Pris: 399,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag