Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser

Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser

For sundhedsprofessionelle

Denne bog handler om konkrete etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser, som kan opstå i mødet mellem sundhedssystemet, sundhedsprofessionelle og mennesker med forskellige sundhedsudfordringer.

Pris: 299,95 kr.
Køb
Læs mere

Denne bog handler om konkrete etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser, som kan opstå i mødet mellem sundhedssystemet, sundhedsprofessionelle og mennesker med forskellige sundhedsudfordringer.

Den kliniske hverdag indebærer for de fleste sundhedsprofessionelle udfordrende situationer af forskellig karakter. Nogle af situationerne indeholder etiske problemstillinger, dilemmaer eller paradokser, der fordrer etiske valg og refleksioner samt klinisk etisk beslutningstagen. Situationerne er mangfoldige, og der er sjældent en givet korrekt måde at handle på. 

De valg (og fravalg), som sundhedsprofessionelle træffer, er i dag af så unik karakter, at det er svært at udlede almengyldige etiske værdier, regler og principper desangående. Etiske værdier er mangfoldige og kommer til udtryk på mange måder i det danske sundhedsvæsen.

Målet med bogen er derfor ikke at anvise konkrete handlinger eller løsninger på etiske dilemmaer og problemstillinger, men i stedet at præsentere forskellige forhold i den kliniske hverdag, der kan give anledning til etisk refleksion. I den sammenhæng anskues etik som en indsigt i, hvad der er et godt liv, og en holdning, der har til hensigt at praktisere det gode liv.

Om bogens redaktører

Marianne Eilsø Munksgaard, f. 1971, cand.pæd. i generel pædagogik, interaktionsdesigner og sygeplejerske. Selvstændig vidensiværksætter i virksomheden Vi Skaber Viden Sammen som bl.a. designer e-læring til sundhedsvæsenet.

Solveig Fjordside, f. 1958, cand.mag. og sygeplejerske. Lektor og semesterkoordinator ved Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser,  Københavns Professionshøjskole.

Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser - For sundhedsprofessionelle
Redigeret af: Marianne Eilsø Munksgaard & Solveig Fjordside Hammild
1. udgave 2020
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712058496
Antal sider: 228
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 06-08-2020

Kig i bogen