Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser

Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser

For sundhedsprofessionelle

Denne bog handler om konkrete etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser, som kan opstå i mødet mellem sundhedssystemet, sundhedsprofessionelle og mennesker med forskellige sundhedsudfordringer.

Pris: 299,95 kr.
Køb
Læs mere

Denne bog handler om konkrete etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser, som kan opstå i mødet mellem sundhedssystemet, sundhedsprofessionelle og mennesker med forskellige sundhedsudfordringer.

Den kliniske hverdag indebærer for de fleste sundhedsprofessionelle udfordrende situationer af forskellig karakter. Nogle af situationerne indeholder etiske problemstillinger, dilemmaer eller paradokser, der fordrer etiske valg og refleksioner samt klinisk etisk beslutningstagen. Situationerne er mangfoldige, og der er sjældent en givet korrekt måde at handle på. 

De valg (og fravalg), som sundhedsprofessionelle træffer, er i dag af så unik karakter, at det er svært at udlede almengyldige etiske værdier, regler og principper desangående. Etiske værdier er mangfoldige og kommer til udtryk på mange måder i det danske sundhedsvæsen.

Målet med bogen er derfor ikke at anvise konkrete handlinger eller løsninger på etiske dilemmaer og problemstillinger, men i stedet at præsentere forskellige forhold i den kliniske hverdag, der kan give anledning til etisk refleksion. I den sammenhæng anskues etik som en indsigt i, hvad der er et godt liv, og en holdning, der har til hensigt at praktisere det gode liv.

Anmeldelser og omtale

”Bogen er velskrevet og kan varmt anbefales (…) kommer emnemæssigt godt omkring, og det er min oplevelse, at stort set alle etiske temaer, som er relevante for sundhedsprofessionelle, bliver behandlet.” – ugeskriftet.dk

”En yderst refleksiv berigende, relevant og velskrevet bog, som jeg giver mine bedste anbefalinger. Bogen har for mit eget vedkommende ydet et vigtigt bidrag i forhold til at forstå de sundhedsprofessionelles og mennesker med forskellige sundhedsudfordringers komplekse hverdag, omfattet af dilemmaer som en virkelighed, i stedet for at prøve at komme at komme uden om disse. Bogen kan derfor med fordel læses op til flere gange (...), idet den i min optik rummer flere perspektiver og dybde-niveauer, der med god grund kan udforskes over tid og liv, i refleksiv øjemed. Jeg har i hvert fald aldrig før været så opslugt af en bog, at jeg helt glemte tid og sted, imens jeg læste den.” – Uddannelsesnyt

”Bogen er gennembearbejdet og velskrevet og kommer godt omkring mange etiske problemstillinger. Sprogligt formår bogen at formidle kompliceret stof på en både velformuleret og interessant måde. Den kan varmt anbefales.” – Ugeskrift for Læger

"Jeg glædede mig til at læse denne bog, fordi jeg er meget interesseret i etik i sundhedsvæsenet. Jeg blev ikke skuffet! (...) Som inspiration til alle sundhedsprofessionelle, der ønsker flere perspektiver på etikken i deres arbejdsfelt, kan bogen anbefales. Samtidig kan bogen bruges som opslagsværk, når man står i konkrete dilemmaer, da hver af de 15 kapitler let kan læses for sig selv." – Lene Rosenly, Sygeplejersken

Om bogens redaktører

Marianne Eilsø Munksgaard, f. 1971, cand.pæd. i generel pædagogik, interaktionsdesigner og sygeplejerske. Selvstændig vidensiværksætter i virksomheden Vi Skaber Viden Sammen som bl.a. designer e-læring til sundhedsvæsenet.

Solveig Fjordside, f. 1958, cand.mag. og sygeplejerske. Lektor og semesterkoordinator ved Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser,  Københavns Professionshøjskole.

Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser - For sundhedsprofessionelle
Redigeret af: Marianne Eilsø Munksgaard & Solveig Fjordside Hammild
1. udgave 2020
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712058496
Antal sider: 228
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 06-08-2020

Kig i bogen