Psykologi og sundhedspsykologi

Psykologi og sundhedspsykologi

for sundhedsprofessionelle

Bogen belyser, hvordan viden om psykologi kan give en forståelse for menneskets psyke og særligt de følelsesmæssige reaktioner, som kan gøre sig gældende, når et menneske får sundhedsudfordringer.

Pris: 299,95 kr.
Køb
Læs mere

Psykologi og sundhedspsykologi for sundhedsprofessionelle belyser, hvordan viden om psykologi kan give en forståelse for menneskets psyke og særligt de følelsesmæssige reaktioner, som kan gøre sig gældende, når et menneske får sundhedsudfordringer.

Psykologisk viden og forståelse kan styrke den sundhedsprofessionelles nødvendige og afgørende kompetencer inden for klinisk beslutningstagen og lederskab i forhold til at forstå og støtte mennesker med sundhedsudfordringer bedst muligt. Samtidig kan psykologisk viden styrke relationen mellem sundhedsprofessionel, patient og pårørende. 

I bogen præsenteres såvel ældre som nyere centrale tilgange inden for psykologi, herunder viden om psykologiske processer i forhold til sociale medier, teknologi, telemedicin og kroppens sprog. Bogen er pædagogisk bygget op med mange eksempler på, hvordan teorien kan omsættes til praksis, og med interne henvisninger, referencer og informative illustrationer.

Alle kapitler er skrevet af forfattere med stor faglig viden inden for enten det psykologiske felt eller inden for emner, der omhandler psykosociale interventionsmuligheder. 

Bogen henvender sig primært til studerende og undervisere på de sundhedsfaglige grunduddannelser, men også til andre studerende eller sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med psykologiske problemstillinger i praksis.

Bogens forfattere er Tine Aagaard, Bettan Bagger, Susanne Næsgaard Gröntved, Rikke Vinter Hedensted, Eva Hertz, Bjarne Jacobsen, Carsten Juul Jensen, Natasja Kingod, Stine May Nielsen, Ib Ravn, Julie Wielandt Tejmers og Helle Winther.

Anmeldelser og omtale

"Det er en meget velskrevet og troværdig bog, som gennem det faglige niveau legitimerer sig selv, og som vi har manglet inden for sygeplejen. ... vellykket, evidensbaseret og skrevet i et sikkert og skarpt sprog." – Sygeplejersken

Podcast: Samtale om psykologiske perspektiver i sygepleje

Denne podcast handler om, hvordan forskellige psykologiske tilgange kan anvendes som værktøjer for den sundhedsprofessionelle i mødet med patienten og de pårørende.

Podcasten tager udgangspunkt i bogen Psykologi og sundhedspsykologi for sundhedsprofessionelle og kan bl.a. bruges som forberedelse til psykologiundervisning på sundhedsuddannelserne.

Du vil bl.a. høre de to fagredaktører, Rikke Vinter Hedensted & Julie Wielandt Tejmers fortælle om, hvordan sygeplejersker kan bruge psykoanalyse, eksistentiel psykologi, socialkonstruktionisme og kognitiv psykologi i mødet med patienten.

Podcasten er et supplement til bogen Psykologi og sundhedspsykologi for sundhedsprofessionelle.

Psykologi og sundhedspsykologi - for sundhedsprofessionelle
Redigeret af: Rikke Vinter Hedensted & Julie Wielandt Tejmers
1. udgave 2023
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712061045
Antal sider: 264
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 05-01-2023