Diabetes og evidensbaseret sygepleje

Diabetes og evidensbaseret sygepleje

Diabetes og evidensbaseret sygepleje er en dybdegående lærebog, der forener viden om diabetes med evidensbaseret sygepleje.

Pris: 399,95 kr.
Køb
Læs mere

Diabetes og evidensbaseret sygepleje er en dybdegående lærebog, der forener viden om diabetes med evidensbaseret sygepleje. Forekomsten af diabetes er stigende, og sygeplejersker står overfor nye udfordringer med bl.a. komplekse behandlingsbehov, forebyggende tiltag og tid som en knap ressource. Derfor guides læseren igennem 19 kapitler, hvor den forsknings-, udviklings- og erfaringsbaserede teori kobles direkte til klinisk praksis for at sikre, at mennesket med diabetes får den bedst mulige pleje og behandling.

Bogens fokus er at give en dybdegående forståelse af sygdommen diabetes og de nyeste evidensbaserede tilgange indenfor sygepleje til mennesket med diabetes. Bogen dækker alt fra patofysiologi og diagnostik, behandlingsstrategier, patientundervisning og forebyggelse af komplikationer til personlige patientfortællinger om at leve med diabetes som barn, ung og voksen. Desuden er bogen pædagogisk opbygget med mange praktiske eksempler, faktabokse samt informative illustrationer, der hjælper med at omsætte teorien til virkelighedsnær praksis.
Kapitlerne i bogen er skrevet af kliniske sygeplejespecialister og forskere, der er en uundværlig ressource for at sikre den rette evidensbaseret sygepleje og behandling til mennesker med diabetes. Desuden bidrager mennesker, som lever med diabetes, samt en sygeplejestuderende med deres oplevelser med diabetes i henholdsvis et hverdags- og et uddannelsesperspektiv.
Bogen henvender sig til både sygeplejestuderende og erfarne sygeplejersker. Andre fagprofessionelle, der er i tæt kontakt med mennesker med diabetes, kan også have stor gavn af bogen. 

Bogens forfattere er Mia Andresen, Mette Due-Christensen, Karina Kudahl Hansen, Trine Ulriksen Hauge, Gitte Stenholt Horn, Nanna Lind, Jane Hyldgaard Nielsen, Annesofie Lunde Jensen, Brian Fjelrad Johansen, Susanne Holm Kristensen, Anne Sophie Mathiesen, Maria Mommer, Anette Højer Mikkelsen, Jane Hyldgaard Nielsen, David Rasmussen, Mette Juel, Jette Rørstrøm, Vibeke Stenov, Liselotte Sunesson, Rikke Trangbæk, Else Godsk Vestergaard & Jytte Vidriksen.

Diabetes og evidensbaseret sygepleje
Redigeret af: Trine Ulriksen Hauge & Brian Fjelrad Johansen
1. udgave 2024
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712070405
Antal sider: 302
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 02-07-2024