Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis

Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis

Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis er den første danske lærebog om emnet, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om dette emne.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis er den første danske lærebog om emnet, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om dette emne. Bogens intention er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed for refleksion over egen praksis.

Bogen er opdelt i fire dele, og i del 1 indledes med definitioner og organisering af den palliative indsats, og der gøres ligeledes status for den ergo- og fysioterapeutiske indsats inden for det palliative område, og hvordan rehabilitering og palliation kan tænkes sammen og koordineres i den palliative indsats. Del 2 har fokus på undersøgelse og målsætning samt mødet med den palliative patient og patientinddragelse. I del 3 fokuseres mere konkret på ergo- og fysioterapeutiske indsatser i den palliative praksis, og disse kapitler skal inspirere læseren og bidrage til refleksion over egen og kollegers terapeutiske praksis. Centrale emner som velfærdsteknologi, palliative forløb på institutioner, aktivitetsvidenskab og lymfødembehandling beskrives også her. I den sidste del 4 rettes blikket mod specifikke grupper, hvor der kan være behov for ekstra opmærksomhed og en særlig indsats. Det kan fx være grupper som etniske minoriteter eller børn og unge. Den terminale fase gennemgås med særligt fokus på, hvordan terapeuter kan understøtte et positivt forløb. Bogen afslutter med et kapitel om perspektivering på, hvor terapeutisk palliation er på vej hen.

Bogens hovedmålgrupper er ergo- og fysioterapeutstuderende samt ergo- og fysioterapeuter i praksis, men også andre faggrupper med interesse for ergo- og fysioterapeutiske indsatser inden for det palliative område kan have stor gavn af bogen.

Med bidrag af: 

Line Lindahl-Jacobsen, Dorthe Varning Poulsen, Mette Falk Brekke, Tenna Askær, Jette Thuesen, Eva Jespersen, Karen Dahl Mejlstrup, Hannah Bentz, Gunn Ammitzbøll, Karen Hjerrild Andreasson, Eva Wæhrens, Kristina Tomra, Louise Søgaard Hansen, Louise Rosholm, Malene Laursen, Maria Bensen Joensen, Gitte Johannesen, Anja Dynesen, Marc Sampedro Pilegaard, Naja Benigna Kruse, Mette Andresen, Elise Bromann Bukhave, Jennifer Creek, Shila Samuelsen, Jesper Larsen Mærsk, Karen la Cour, Kirsten Hedager, Charlotte Handberg, Anne Vibeke Steffens, Mia Dahl, Tine Davidsen, Anja Funch Overgaard, Jakob Buchreitz & Dorthe Mathiessen

Anmeldelser og omtale

"Den er informativ, praksisrelevant og giver mulighed for refleksion. Samtidig er den pædagogisk opbygget med illustrationer, figurer og billeder." – Fysioterapeuten

Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis
Line Lindahl-Jacobsen & Dorthe Varning Poulsen
1. udgave 2021
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712061762
Antal sider: 252
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 09-09-2021

Kig i bogen