Praktisk oftalmologi 4. udgave

Praktisk oftalmologi 4. udgave

Den populære lærebog i øjensygdomme foreligger nu i en 4. gennemrevideret udgave.

Pris: 399,00 kr.
Køb
Læs mere

Den populære lærebog i øjensygdomme foreligger nu i en 4. gennemrevideret udgave. Bogen, der henvender sig både til medicinstuderende og læger, er pensumdækkende og på en gang grundig og let tilgængelig. Til den nye udgave er bogen bl.a. blevet opgraderet med et nyt, læsevenligt layout, og der er tilføjet direkte adgang til digitalt materiale i form af videoer, der demonstrerer vigtige teknikker i øjenfaget.

Praktisk oftalmologi er skrevet med henblik på også at kunne bruges efter medicinstudiet, for uanset specialevalg vil de fleste klinikere gang på gang møde patienter med øjenproblemer enten i skadestuen, på stuegang eller i almen praksis. Der er derfor lagt stor vægt på at gøre bogen praktisk anvendelig.

Der er også taget hensyn til, at optikere, sygeplejersker m.fl. skal kunne drage nytte af den, både under studierne og som opslagsværk i deres arbejde. Forfatterpanelet er bredt sammensat og består af øjenlæger fra hele landet.

Features fra bogen:

• Nyt, læsevenligt layout
• Direkte adgang til digitalt materiale, bl.a. i form af videoer
• Mere end 250 farvefotografier
• Mere end 50 tegninger i farve
• Grafisk fremhævelse af akutte tilstande og vigtige pointer
• Symptomorienterede kapitler om rødt øje, smertefuldt øje
og synsforstyrrelser
• Kapitel om skadestueoftalmologi
• Kapitel om oftalmologi i den tredje verden

Indhold

Forfattere
Forord

Basale principper

 • 1. Øjets opbygning og funktion
  2. Synet, øjets optik og refraktion
  3. Farmakologi
  4. Anamnese og objektiv undersøgelse

Øjensygdomme

 • 5. Øjenlåg og tåreveje
  6. Corneas og conjunctivas sygdomnne
  7. Glaukom
  8. Uveitis
  9. Linsens sygdomme
  10. Nethindens og glaslegemets kirurgiske sygdomme
  11. Medicinske nethindesygdomme
  12. Orbitas sygdomme
  13. Skelen
  14. Tumorer
  15. Refraktiv kirurgi
  16. Diabetisk øjensygdom
  17. Neurooftalmologi
  18. Øjenmanifestationer ved systemiske sygdomme
  19. Børneoftalmologi
  20. Synshandikap og socialoftalmologi
  21. Global oftalmologi

Symptomorienteret oftalmologi

 • 22. Akut rødt øje
  23. Synsforstyrrelser og synstab
  24. Traumer og skadestueoftalmologi

Om redaktørerne

Steffen Hamann er overlæge, lektor, ph.d., ansat ved Øjenklinikken Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Peter Fahmy er praktiserende øjenlæge ved Øjenlægerne på Rådhuspladsen, København.

Forfattere

Daniella Bach-Holm
Overlæge, lektor, ph.d.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Kirsten Baggesen
Overlæge, ph.d.
Øjenafdelingen, Aalborg
Universitetshospital

Ulrik Correll Christensen
Overlæge, lektor, ph.d.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Morten la Cour
Professor, overlæge, dr.med.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Carsten Edmund
Overlæge emeritus, dr. med.
Ørestad

Ditte Erngaard
Overlæge
Øjenafdelingen, Sjællands
Universitetshospital, Roskilde

Peter Fahmy
Praktiserende øjenlæge
Øjenlægerne på Rådhuspladsen,
København

Josefine Fuchs
Overlæge, lektor
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Jakob Grauslund
Professor, overlæge, dr.med.
Øjenafdeling E, Odense
Universitetshospital

Steffen Hamann
Overlæge, lektor, ph.d.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Steffen Heegaard
Professor, overlæge, dr.med.
Øjenklinikken og Patologiafdelingen,
Rigshospitalet og Københavns
Universitet

Lars Morten Holm
Overlæge, lektor, ph.d.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Nina Jacobsen
Afdelingslæge, lektor, ph.d.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Hanne Jensen
Overlæge, dr.med.
Kennedy Centret, Rigshospitalet

PeterKoch Jensen
Overlæge, dr.med.
Øjenafdelingen, Sjællands
Universitetshospital, Roskilde

Hanne Olsen Julian
Praktiserende øjenlæge, ph.d.
Privathospitalet Mølholm

Line Kessel
Overlæge, lektor, ph.d.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Jens Folke Kiilgaard
Overlæge, lektor, ph.d.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Hadi Kjærbo
Praktiserende øjenlæge
Scandinavian Eye Center, København

Miriam Kolko
Overlæge, lektor, ph.d.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Michael Larsen
Professor, overlæge, dr.med.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Hans Ulrik Møller
Overlæge, ph.d.
Øjenklinikken, Regionshospitalet Viborg

Jens Christian Nørregaard
Praktiserende øjenlæge, dr.med.
Øjenklinikken Diakonissestiftelsen,
Frederiksberg

Jon Peiter Saunte
Overlæge
Øjenklinikken, Rigshospitalet

John Thygesen
Overlæge emeritus
Rigshospitalet og Københavns
Universitet

Peter Bjerre Toft
Overlæge, lektor, dr.med.
Øjenklinikken, Rigshospitalet og
Københavns Universitet

Henrik Vorum
Professor, overlæge, dr. med.
Øjenafdelingen, Aalborg
Universitetshospital

David Yorston
MD, FRCS, FRCOphth
Consultant Ophthalmologist
Tennent Institute of Ophthalmology
Gartnavel General Hospital, Glasgow
Skotland

Anmeldelser og omtale

”Praktisk oftalmologi er en fremragende lærebog i øjensygdomme” – Ugeskrift for læger

"En fremragende lærebog i øjensygdomme. En bog, der både er rigtig god under medicinstudiet og senere hen som opslagsbog" – Ugeskrift for Læger

"Anbefales til både studenter og kolleger i allmennpraksis. Gode, gamle Nordisk lærebok i oftalmologi   har fått en sterk konkurrent" – Tidsskrift for Den norske legeforening

Praktisk oftalmologi 4. udgave
Redigeret af: Peter Fahmy & Steffen Hamann
4. udgave 2018
ISBN: 9788712056287
Antal sider: 328 sider
Pris: 399,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 22-08-2018

Kig i bogen

Til bogen kan du benytte vores app, Gad Ekstra. Læs mere om app'en HER.
Du kan tilgå bogens ekstramateriale HER.