Caroline Schaffalitzky de Muckadell

ph.d. i filosofi og er ansat ved Syddansk Universitet som lektor i filosofi

Om Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Schaffalitzky de Muckadell har flere års erfaring med undervisning i bl.a. humanistisk og sundhedsvidenskabernes videnskabsteori. Hun tilknyttet forskergruppen Viden og værdier ved Institut for Kulturstudier ved Syddansk Universitet, hvor hun ud over at beskæftige sig med videnskabsteori bl.a. forsker i religionsfilosofi og filosofiens didaktik.