Ingeborg Bonnevie

Ingeborg Bonnevie

Ingeborg Bonnevie (f. 1946) er cand.psych. og sygeplejerske.

Om forfatteren

Ingeborg Bonnevie har videreuddannelse i psykoanalytisk psykoterapi på specialistniveau og som supervisor i IPP’s regi (Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi). Har mange års erfaring med empati som en del af klientkontakten. Har undervist forskellige faggrupper inden for distriktspsykiatrien og rehabiliteringsområdet samt kommunale sagsbehandlere i fagrelevante temaer herunder empati.