Kim Jørgensen

Kim Jørgensen har en ph.d. i sundhedsfremme, en cand.cur.-grad samt en diplomuddannelse i ledelse.

Om forfatteren

Kim Jørgensens forskning fokuserer primært på brugerinvolvering, recovery-processer og tværsektorielt samarbejde inden for psykiatriområdet. Udover sin rolle som projektleder er han forfatter af flere lærebøger og videnskabelige artikler, peer reviewer, gæsteredaktør og adjunkt. Han har desuden fungeret som vejleder og medforsker for ph.d.-studerende og underviser på tre universiteter. Har erfaring som censor ved forskellige uddannelsesinstitutioner samt er en aktiv deltager i forskellige professionelle organisationer og netværk.