Charlotte Fabricius Kragh

Charlotte Fabricius Kragh er ernærings- og husholdningsøkonom, sygeplejerske og cand.cur. fra Aarhus Universitet.

Om forfatteren

Han har været ansat som klinisk underviser på både Geriatrisk og Palliativ Afdeling på Bispebjerg Hospital siden 2019. Charlotte har mange års erfaring som underviser og lektor ved sygeplejerskeuddannelsen samt på efter- og videreuddannelsen inden for sygepleje med hovedvægt på sygepleje, patientperspektiv og palliation samt ernæring. Hun har desuden deltaget i udviklingen af uddannelse og palliation samt været medlem af hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse.