Ingeborg Ilkjær

Ingeborg Ilkjær er lektor, sygeplejerske, cand.mag. og ph.d. fra Københavns Universitet.

Om forfatteren

Hun har mange års erfaring som underviser og lektor ved sygeplejerskeuddannelsen samt på efter- og videreuddannelse med hovedvægt på sygepleje og filosofi. Ingeborg har i sit ph.d.-projekt forsket i eksistentielle problemstillinger hos alvorligt syge og døende patienter med KOL. Hun har desuden deltaget i forskning inden for og udvikling af uddannelse og palliation samt skrevet artikler til lærebøger og publikationer inden for sygeplejefaget.