Thomas Maribo

Om

Klinisk lektor, ph.d., fysioterapeut. Seniorforsker og programleder for almen rehabilitering, DEFACTUM Region Midtjylland samt lektor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Har mange års erfaring med undervisning og projekter vedrørende rehabilitering og funktionsevne. Særlig interesse i forhold til beskrivelse og måling af funktionsevne, herunder overgivelse af standardiserede oplysninger om funktionsevne mellem aktører i et rehabiliteringsforløb. Hvordan opsamler vi data om funktionsevne på en måde der er meningsfuld for patienter/borgere og fagprofessionelle, og hvordan opgør vi disse data så de har betydning for evaluering og planlægning af rehabiliteringsforløb, herunder hvordan giver vi meningsfulde oplysninger til politikere og embedsværket? Medlem af Functioning and Disability Reference Group (FDRG) under WHO.