Den moderne kulturs historie

Den moderne kulturs historie

Bogen belyser den udvikling, der over de sidste par hundrede år har ført de vestlige samfund fra religiøs til kulturel orientering.

Pris: 449,00 kr.
Køb
Læs mere

Vor nutidige kultur, den vi kalder moderne, blev grundlagt i sidste halvdel af 1700-tallet. Den moderne kulturs historie belyser den udvikling, der over de sidste par hundrede år har ført de vestlige samfund fra religiøs til kulturel orientering. Begreber som frihed, fornuft. Følsomhed og fremskridt kom på dagsordenen, og selve begrebet kultur dukkede op i denne periode; ikke kun som kunst, også som livsstil.

Udviklingen belyses gennem en række af periodens centrale tekster, der er opdelt i temaer som: videnskabeliggørelse, tidlig modernitet, storbyeksistens, privatliv og kønskamp, magt og afmagt, nationalisme og racisme, elite og massekultur, den medierede verden. Blandt forfatterne er Durkheim, Popper, Loos, Lyotard, Marx, Spengler, Ball, Simmel, Corbusier, Benjamin, Adorno, Gates, Habermas, de Beauvoir, Woolf, Gropius, Sontag, Hebdige, Hitler, Fanon, Havel og Morrison.

Bogen er tænkt som lærebog til videregående undervisning inden for musik, teater, film, arkitektur, kunsthistorie, litteratur og filosofi. Dens store bredde og fyldige tekstudvalg gør den dog værdifuld i mange andre sammenhænge, hvor den moderne kulturs oprindelse og egenart skal belyses.

Redaktionen: Gert Balling, Senior Scientific Officer ved Novo Nordisk Fonden, Henrik Reeh, lektor ved Institut og Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, Mette Sandbye og Martin Zerlang, professorer sammesteds, Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst.

Den moderne kulturs historie

Redigeret af Gert Balling, Mikkel Bogh, Henrik Reeh, Mette Sandbye og Martin Zerlang
1. udgave 2006
Softcover
ISBN: 9788712040477
Antal sider: 654
Pris: 449,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 15-09-2006