1864

1864

Sønner af de Slagne

”Måske begyndelsen til en ny eller revideret danmarkshistorie.” – Jyllands-Posten

- Fyens Stiftstidende
Pris: 399,95 kr.
Køb
Læs mere

Året 1864 er mejslet ind i dansk selvforståelse og historie. Det er ikke uden grund. Tusinder faldt, drømmen om Danmark til Ejderen brast, og staten blev en nationalstat. Men nederlaget er på mange måder tilskrevet større betydning end rimeligt er, ikke mindst af de historikere, der voksede op i årene efter 1864 – og takket være dette forstår vi danskere den dag i dag ikke vores egen historie.

Med bogen 1864 – Sønner af de Slagne præsenterer Rasmus Glenthøj en ny fortælling om, hvordan det moderne Danmark tog form i årene fra 1814 til begyndelsen af 1900-tallet. Bogen er et opgør med glansbilledet af det lille fredelige Danmark - og det er en fortælling om, at meget sagtens kunne være gået helt anderledes.  

Ligesom i resten af Europa blev også den dansk-tyske helstat revet fra hinanden af nationalisme, liberalisme og radikalisme, der i det 19. århundrede gik hånd i hånd. Demokratiseringen skabte på lang sigt stabile stater, men på kort betød det død og ødelæggelse i form af to blodige krige.

Historien blev imidlertid ikke blot formet af store ideologiske strømninger, men også af tilfældigheder, uheld og enkeltpersoners handlinger, der til sammen skabte netop den skæbne, som vi i dag kender som danmarkshistorien - og den selvopfattelse, vi kender som danskhed.

I dag kender mange til Christian 9.s planer om Danmarks indtræden i det tyske forbund. Denne bog fortæller sensationelt nyt om bl.a. den danske regerings forsøg på at skabe en skandinavisk stat, de svensk-norske kongers tilbagevendende forsøg på at blive danske konger og de skandinavistiske revolutionsplaner i årene omkring 1864. Bl.a. begik både regeringen og centrale embedsmænd højforræderi, da de uden kongens, rigsdagens eller rigsrådets viden forsøgte at gøre Sveriges Karl 15. til dansk konge og Stockholm til unionshovedstad, mens andre havde planer om at genindføre enevælden ved et statskup.

Bogen bygger på flere års studier af et omfattende kildemateriale, hvoraf dele aldrig tidligere har været benyttet af historikere.  

Anmeldelser og omtale

 "Velargumenteret og velskrevet bog om 1864 forsøger at besvare spørgsmålet om, hvad Danmark skulle have gjort. (...) Glenthøj har begivet sig ud i et vellykket forsøg på at forstå historien forlæns og ikke som vanligt baglæns." Fyens Stiftstidende

 ”Med sin bog og udfordringen af selvpiskertraditionen har Rasmus Glenthøj leveret et velunderbygget opgør med den danske selvopfattelse, som den grunder sig på nederlaget for 150 år siden. Måske det kan blive begyndelsen til en ny eller revideret danmarkshistorie.” – Jyllands-Posten

 "Rasmus Glenthøjs bog om 1864-nederlaget er ambitiøs. Fremstillingens rygrad er den politiske udvikling, men han inddrager også kulturelle og mentale faktorer, således at det også bliver en bog om dansk identitetsudvikling. Det kræver overblik, og det har Glenthøj." Politiken

"Rasmus Glenthøjs bog er et fremragende bidrag til vores forståelse af 1864 og bør blive en nyklassiker i den historiske litteratur om nederlaget ved Dybbøl." Kristeligt Dagblad

"Der kan forventes en stribe udgivelser om krigen her i jubilæumsåret. 1864. Sønner af de Slagne vil utvivlsomt være blandt de vigtigste." Weekendavisen

"[Glenthøj] har valgt at skrive den komplette historie om 1864. Det er lykkedes i en grad, der fortjener stående bifald. (...) Derfor udgør Sønner af de Slagne noget nær den optimale historie om 1864." Fredericia Dagblad

”Der er stadig masser af oplysninger at hente i Niels Neergaards Under Junigrundloven (1892-1916) og i Erik Møllers Helstatens Fald (1958), men der er ingen tvivl om, at Rasmus Glenthøjs bog i dag er hovedværket om Krigen 1864’s forhistorie og forløb, ikke mindst fordi den rejser nye spørgsmål og åbner for fornyet diskussion i modsætning til den determinisme og bagklogskab, der har ligget så tungt over traditionen.” Historisk Tidsskrift

"Det er med dette værk lykkedes for Rasmus Glenthøj, der udnytter det kendte stof suverænt, at give en ny tolkning af både forudsætningerne op til og begivenhederne i 1864 (...) Det er et veldokumenteret og perspektivrigt bidrag til et klassisk emne i dansk historie." Komiteens motivation for tildeling af H.O. Lange-Prisen 2014 til Rasmus Glenthøj

"en kraftpræstation af de helt, helt store" – historie-online.dk

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.


Pressemeddelelse
Forside

Billede af bogen
Forfatterfoto af Rasmus Glenthøj
Foto: Henrik Løfqvist
  
Forfatterfoto af Rasmus Glenthøj      
Foto: Henrik Løfqvist
1864 - Sønner af de Slagne
Rasmus Glenthøj
1. udgave 2014
Hardback
ISBN: 9788712049197
Antal sider: 576
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 10-04-2014

Kig i bogen 

 

Forfatter

Rasmus Glenthøj

Rasmus Glenthøj

Rasmus Glenthøj, f. 1977, er lektor i nyere tids historie ved Syddansk Universitet. Læs mere

Lignende bog