Det tabte land

Det tabte land

FÅS KUN SOM E-BOG

Gennem to århundreder har landbrugets umættelige krav om stadig mere agerjord ført til en omfattende forarmelse af det danske landskab. Kjeld Hansens nye storværk afslører en national tragedie af hidtil ukendt omfang.

Læs mere

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld. Den blev stiftet i årene 1940 til 1970 af de danske landmænd og deres politiske venner og af Hedeselskabet. Det er slutfacit i Kjeld Hansens nye bog Det tabte land.

Aldrig tidligere i Danmarkshistorien blev så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort, så mange enge drænet, så mange overdrev pløjet op og så mange søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere gennem generøse støtteordninger. I dag må skatte-yderne atter betale milliarder af kroner for at afbøde de værste skadevirkninger fra den store landvindingsperiode, men næppe nogensinde vil det være muligt at genskabe den naturlige mangfoldighed i det danske landskab.

Det tabte land er en storstilet afdækning af kampen om den danske natur og dens drama-tiske forarmelse gennem de seneste 250 år. I denne periode har landskabet ændret sig mere end i samfulde 10.000 år, der gik forud. Bogen afslører, hvordan det gik til, hvem der gjorde det, hvad der drev dem, hvor pengene kom fra – og om det kunne betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk de store nationale myter om bl.a. Dalgas, Hedeselskabet, Danmarks Naturfredningsforening og betyd-ningen af den tyske besættelse i 1940. Bogen ser imidlertid ikke kun på hovedaktørerne – staten, Hedeselskabet og Danmarks Natur-fredningsforening – men også på de mange andre deltagere i spillet om det yndige land: brutale liberalister, naive naturelskere, fæle nazister, liberale Venstremænd, kongefamilien, lykkeriddere og de alvorsfulde nyttemænd.
Det tabte land - FÅS KUN SOM E-BOG
Kjeld Hansen
1. udgave 2008
ISBN: 9788712050001
Antal sider: 848
Pris: 0,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 30-04-2008

Forfatter

Kjeld Hansen

Kjeld Hansen

Kjeld Hansen, f. 1947, er miljøjournalist og samfundsdebattør. Læs mere

Lignende bog