Saxo Grammaticus

Saxo Grammaticus

Gesta Danorum - Danmarkshistorien

Saxos Gesta Danorum fra ca. 1200 er ikke alene dansk middelalders ubestridte hovedværk, det er også et af de betydeligste og mest særprægede fortællende værker i den europæiske latinlitteratur fra højmiddelalderen.

Pris: 799,00 kr.
Køb
Læs mere
Saxos Gesta Danorum  fra ca. 1200 er ikke alene dansk middelalders ubestridte hovedværk, det er også et af de betydeligste og mest særprægede fortællende værker i den europæiske latinlitteratur fra højmiddelalderen.

Dette er baggrunden for, at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab på Gads Forlag har udgivet en ny tekstkritisk udgave af Saxo ved Karsten Friis-Jensen. Der er tale om en tosproget udgave, idet den latinske tekst ledsages af Peter Zeebergs oversættelse fra 2000. Oversættelsen blev oprindelig til samtidig med etableringen af den latinske tekst, men oversætteren har revideret den enkelte steder til lejligheden, således at den også tager hensyn til de allerseneste forbedringer.

Bind 1: Indledninger samt Bog 1-10 (693 sider)
Bind 2: Bog 11-16 samt registre (683 sider)
Saxo Grammaticus - Gesta Danorum - Danmarkshistorien

Oversat af: Karsten Friis-Jensen og Peter Zeeberg
1. udgave 2005
Hardcover
ISBN: 9788712040255
Antal sider: 1400, 2 bind
Pris: 799,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 17-11-2005