Birk

Birk

Historien om Kaj Birksted

Da Danmark blev besat og Norge angrebet i april 1940, flygtede den danske marineflyver Kaj Birksted (1915-1996) til Norge for at kæmpe mod tyskerne.

Pris: 399,95 kr.
Køb
Læs mere

”Behold I bare Tordenskjold, hvis vi må få Kaj Birksted,” sagde den norske kong Haakon VII angiveligt ved en officiel middag i København kort efter Anden Verdenskrig. 

Da Danmark blev besat og Norge angrebet i april 1940, flygtede den danske marineflyver Kaj Birksted (1915-1996) til Norge for at kæmpe mod tyskerne. 

Efter få dage ved fronten blev Birksted evakueret til Storbritannien, hvor han – efter et halvt år som krigssejler – blev jagerpilot i det frie norske flyvevåben. 

En kammerat sagde om Birksted, at han ”fløj som en engel og skød som Wilhelm Tell,” og med 10 nedskydninger blev Birksted et af luftkrigens ”esser”. Birksted var også en blændende taktiker og en fremragende leder, først af en norsk Spitfire-eskadrille og derefter af en wing med tre eskadriller. 1944-1945 var Birksted højt placeret i den RAF-stab, der planlagde jageroperationerne i forbindelse med landgangen i Normandiet. Han sluttede krigen som chef for en wing, der fløj langtrækkende Mustang-jagere som eskorte for bombefly. I alt fløj han mere end 300 togter over fjendtligt territorium. 

Efter krigen blev Birksted en central skikkelse i den danske forsvarsdebat. Han havde stjernestatus i offentligheden og var højt anset i Norge og Storbritannien, men krigserfaring og moderne ideer var ikke i høj kurs i det danske militære system. Efter nogle frustrerende år i Flyvevåbnet kom Birksted til NATO, hvor han sluttede karrieren som civilt ansat ekspert i 1980. Som pensionist boede han i London og besøgte nødig Danmark. 

I 2009 blev der opstillet en buste af Kaj Birksted ved siden af busten af Anders Lassen uden for Frihedsmuseet i København.

Anmeldelser og omtale

 "Endelig er biografien om piloten Kaj Birksted kommet. Det var på tide, for Birksted var Danmarks måske vigtigste kæmper mod nazismen og Danmarks frihed. (...) Thomas Harder bringer os ikke blot tæt ind på livet af Kaj Birksted. Men skriver detaljeret om dansk og britisk flyvåben og om det helt specielle miljø i RAF, der gjorde det muligt at vinde luftkrigen. Det er en bog, der ikke alene er elementært spændende, men uden at stille det på spidsen stiller det aktuelle spørgsmål om, hvad der skal til, for at unge mennesker var og er parate til at ofre livet for luftige ideer som demokrati og frihed. Absolut aktuel i en mørk tid." – Berlingske

"Stærke miljøskildringer gør historien både fascinerende og nærværende. (...) Kan varmt anbefales til alle, der vil vide mere om dansk flyvnings krigs- og kulturhistorie." – Weekendavisen

”En usædvanligt flot og vidende bog. ... Thomas Harder besidder en formidabel evne til at finde personer, der har præget historien – på godt og ondt. ... Det er blevet en aldeles vigtig bog. En bog der tilføjer en ny fortælling om et menneske, der nægter at acceptere den tyske dominans. Det er til fulde lykkedes for Thomas Harder – efter et helt utroligt forarbejde – at fortælle os om mennesket Birksted. Han bliver i den grad levende for læseren – det samme bliver de historiske rammer, han agerer i. Det er ganske enkelt et fremragende arbejde, der ligger bag denne helt enestående bog. Den åbner op for den glemte verden oplevet gennem Kaj Birksted. Og så får læseren yderligere et indblik i, hvor vanskeligt det var for en militærmand at færdes blandt petitessefastholdende embedsmænd i centraladministrationen. Og som altid er valget af billedmateriale og nøjagtigheden i kilderne en stor styrke både for den professionelle læser og for dem, der ønsker en spændende oplevelse. Derfor både en stor tak og et tillykke med den fornemme udgivelse.” – Historie-online.dk

"Det er et værk af de helt store ... Ikke til at lægge fra sig" – RadioUpdate

"Læseren får et stykke gedigen militærhistorie. (...) Harder skildrer med omhu luftkrigstaktik og detaljer" – Officeren

"Et grundigt portræt af Danmarks mest berømte pilot under 2. verdenskrig, Kaj Birksted. Bogen kan læses af alle med interesse for 2. verdenskrig, flyvevåben og personhistorie." – Lektørudtalelse


Q&A med forfatteren

Hvorfor er Kaj Birksted interessant for os i 2024?

Kaj Birksted traf et livsafgørende valg, da han den 16. april 1940 stjal en af Marinens Flyvevæsens både og sejlede til Sverige for at deltage i kampene i Norge. Han kunne bare have ladet være, men han valgte at sætte livet på spil, fordi det var det rigtige at gøre.
Birksteds liv og karriere spænder over tre meget forskellige perioder i den nyere Danmarkshistorie. Historien om Kaj Birksteds er en indgang til en række spændende universer – ikke mindst RAF/det frie norske flyvevåben under krigen, men også dansk militærflyvning i 1930’erne og i tiden lige op til besættelsen.
I en tid, hvor forsvarsdebatten har fået en helt ny aktualitet, er det interessant at se på den debat, der udfoldede sig i Danmark i tiden op til oprettelsen af NATO. Neutralitet? Nordisk forsvarssamarbejde? Atlantisk samarbejde? Orientering mod Storbritannien eller mod USA?
Også efterkrigsårenes bureaukratisk-politiske magtkampe i og omkring Forsvaret er interessante set fra være dage.

Er det hans bedrifter under Anden Verdenskrig eller efter krigen der er mest interessante?

Anden Verdenskrig fylder mest i bogen, og det var da også dén del af Birksteds historie, der tiltrak mig i første omgang. Men undervejs blev jeg også meget optaget af hans tid i Marines Flyvevæsen i 1930’erne, da dansk militærflyvning var i den sidste del af sin heroiske pionerfase, hvor flyvere stadig kom i aviserne, bare fordi de var flyvere, og hvor en pilot selv kunne reparere sin maskine. Også efterkrigsårene viste sig at være spændende: Birksted spillede en væsentlig rolle som forsvarspolitisk debattør og i udviklingen af det danske Flyvevåben. (Indtil 1950 havde man i Danmark Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen. Flyvevåbnet kom først til i 1950). Han deltog i en slags intern krig mellem forskellige fløje i Forsvaret, som var uenige om, hvordan Flyvevåbnet, og Forsvaret i det hele taget skulle indrettes. En del af striden handlede direkte om Birksteds person. Der var stærke meninger for og imod Birksted.

Hvor usædvanligt var det som dansker at kæmpe under RAF?

 Ca. 1000 danskere tjente i de allierede styrker. 262, deraf 37 kvinder, tjente i et af de allierede luftvåben. Af dem blev 128 piloter.
RAF: 82
Royal Canadian Air Force: 58
Royal Norwegian Air Force: 51

Hvad siger folk, der kendte Kaj Birksted om ham?

En stilfærdig og venlig mand, men med en stærk vilje og ringe tålmodighed med folk, der ikke levede op til deres ansvar. Beskeden. Stort fysisk mod, men på ingen måde brovtende. Han var dygtig og vidste godt, at han var det. Diplomatisk og opmærksom over for sine undergivne. Han talte næsten aldrig om krigen, og endnu mindre om sin egen indsats. Ironisk humoristisk.

Hvorfor havde han stjernestatus i Norge og Storbritannien men ikke i Danmark?

Jageresser havde generelt stjernestatus i de britiske medier og den britiske offentlighed. I RAF respekterede man Birksted for hans dygtighed og strålende resultater. Det samme gjaldt i Norge, hvor det desuden spillede en stor rolle, at han bidrog til den norske frihedskamp.
I Danmark var han ukendt, indtil han kom hjem i maj-juni 1945. Så blev han en stjerne i medierne. Den flotte, unge dansker, der var oberstløjtnant i det norske flyvevåben og havde haft vigtige poster i RAF. Det hjalp også, at han var gift med en meget smuk norsk kvinde. Medierne var vilde med ham. Han havde også flere forsvarsministres bevågenhed. De ønskede hans hjælp med at skabe et dansk flyvevåben. Modstanden mod ham kom fra ældre officerer, der betragtede hans succes som en trussel eller var uenige i hans syn på, hvordan forsvaret burde indrettes. Birksted var generelt vellidt blandt de yngre flyvere, som beundrede ham meget, mens de ældre, især i Hærens Flyvertropper, tog afstand fra ham. En del af vanskelighederne skyldtes rivalisering mellem Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen. Hvem skulle dominere det nye Flyvevåben?

Hvad har overrasket dig mest i din research til bogen?

Det var overraskende at se, hvor forbitret striden mellem Hær og Flåde og mellem de forskellige “partier” i Forsvaret var. Også overraskende at se, hvor tæt og detaljeret medierne dækkede de interne stridigheder i Forsvaret.
Det er meget bemærkelsesværdigt, hvor godt Birksted klarede sig ved udenlandske enheder og stabe (RAF/RNAF/NATO), og hvor konfliktpræget hans tid i det danske forsvar var.

Det er et citat af den norske kong Haakon VII fra et middagsselskab i København efter krige, hvor han skulle have sagt ”Behold I bare Tordenskiold, hvis vi må få Kaj Birksted.” Hvad var det for et middagsselskab?

Tordenskjold-citatet står på Birksteds gravsten i Norge. Vi ved desværre ikke, hvornår kong Haakon sagde sådan, eller om han overhovedet gjorde det. Vi ved på den anden side heller ikke, at han ikke sagde det.
Det er til gengæld veldokumenteret, at den norske konge satte Birksted meget højt. Kong Haakon mødte personligt op hjemme hos Birksted på Svanevænget 3, Østerbro, for at overrække ham den norske Sankt Olav-ordens kommandørkors med stjerne, Norges næsthøjeste orden.
Den 18. februar 1948, under et officielt besøg i København, holdt Kong Haakon en middagstale på Amalienborg. I talen, der blev transmitteret i radioen, omtalte kongen, hvordan Danmark og Norge “maatte gaa gennem Krigen paa hver sin Maade”, og nævnte i den forbindelse nordmændenes glæde over ”i vore norske Flyverafdelinger, først i Canada og senere i England, at se et ikke ubetydeligt Antal danske Flyvere, som sammen med deres norske Venner ydede en glimrende Indsats for den fælles Sag. Uden at forklejne nogen kan jeg vel i denne Forbindelse nævne en Mand som Oberstløjtnant Birksted, hvis Navn altid har gjort de norske Kampflyvere varme om Hjertet.”
Birksted og kongen kendte hinanden fra krigsårene i Storbritannien, og Birksteds norske svigerfamilie var gode venner af kongen. Birksted og hans hustru, Sonia (f. Irgens) så kongen privat, når han var i København, og besøgte ham også i Norge.

Du har skrevet om en anden dansk krigshelt, Anders Lassen, kendte de to hinanden?

Birksted og Lassen mødtes flere gange i Den Danske Klub i London. De kom godt ud af det med hinanden, selvom de var meget forskellige af temperament og mentalitet.

Hvis du skulle sige, hvad bogen handler om i én sætning, hvad ville du så sige?

BIRK handler om en modig og dygtig og anstændig mand, der, der handlede efter devisen “Man må gøre det, man synes er det rigtige, og acceptere konsekvenserne bagefter. Det er dét, det kommer an paa.”

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

     
 

Pressemeddelelse
 


Forside                                                                                                 Forfatterfoto af Thomas Harder
Foto: Johan Biilmann
     
Birk - Historien om Kaj Birksted
Thomas Harder
1. udgave 2024
Hardcover
ISBN: 9788712075783
Antal sider: 422
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 17-05-2024

CO2e-aftryk pr. eksemplar: 728 g (1. oplag)

Kig i bogen

Forfatter

Thomas Harder

Thomas Harder

Thomas Harder, født 1959, er oversætter og forfatter til en række bøger om især Italien og Anden Verdenskrig, senest Anders Lassens krig. 9. april 1940-9.april 1945 (5. udgave 2024) og En sten for Eva. Bogense 1855-Therensienstadt 1943 (sammen med Lene Ewald Hesel, 2022). Læs mere