Birgitte Gøye

Birgitte Gøye

En biografi

Første biografi nogensinde om Birgitte Gøye — en af Danmarkshistoriens mest indflydelsesrige kvinder.

Pris: 299,95 kr.
Køb
Læs mere

Første biografi nogensinde om Birgitte Gøye — en af Danmarkshistoriens mest indflydelsesrige kvinder. 

Vi kender hende fra børnerimet og som biperson i andres historie: farens, rigshofmester Mogens Gøyes, og hendes mands, søhelten Herluf Trolles. Det bliver der rådet bod på med denne biografi om den handlekraftige adelsdame og lensmand, der levede 1511-74. 

Som purung nægtede Birgitte Gøye at gifte sig med manden, hendes familie havde lovet hende væk til. Hun grundlagde Herlufsholm sammen med den mand, hun selv valgte sig, og selvom skolen fik hans navn, var det hendes penge, der betalte gildet. Hun blev skolens første reelle forstander. Derudover var hun dybt involveret i trekantdramaet omkring Anne Hardenberg, Oluf Krognos og Frederik 2. Ligesom hun trak i trådene, så Anne Hardenberg til sidst fik den mand, hun elskede. 

Birgitte Gøyes enorme netværk blandt nordens magtelite omfattede såvel en dronning som en kurfyrstinde. Hun spillede en stor kulturel og politisk rolle i 1500-tallets Danmark, hvor hun fik betydning for indførelsen af den lutherske tro og som opdrager af to generationer af adelskvinder.

Anmeldelser og omtale

 "Grethe Jacobsens fine bog ... samler vor spredte viden og nylæser hendes breve, så vi får et velformuleret bud på en vigtig kvindeskæbne." – Berlingske

 "Grethe Jacobsen har dykket dybt i kilderne, og det er der kommet en overmåde flot beretning ud af ... smukt illustreret i farver med portrætter og billeder af skulpturer og gravmæler." – Bogvægten

  "Grethe Jacobsen har tegnet et helstøbt og afrundet billede af Birgitte Gøye, som går helt tæt på kilderne, og som slår fast, at hun var alt andet end en biperson." – Politiken

"Et stort, smukt menneske viser sig i Grethe Jacobsens grundige kildegranskning." – Information

"... en meget omhyggelig, velresearchet og indsigtsfuld biografi." – Weekendavisen

"Grethe Jacobsens biografi over Birgitte Gøye er et spændende portræt af en egenrådig kvinde i en omskiftelig tid i dansk historie. … et særdeles interessant portræt af, hvordan livet kunne udfolde sig for en kvinde i den danske adel for 500 år siden. Man får også en nuanceret skildring af en periode, hvor der blev lagt en del grundsten for det moderne Danmarks historie og hvor kvinder - i det mindste i adelen - spillede en større rolle end historieskrivningen hidtil har givet indtryk af." – Kulturkapellet

"Den hidtil eneste biografi om den magtfulde adelskvinde er krævende læsning, men giver et velfunderet og detaljeret indblik i hendes liv og betydning. ... Bogen er en værdifuld tilføjelse til danmarkshistorien." – historie-online.dk

Q&A med forfatteren

Hvorfor synes du, det er vigtigt i dag, at udgive biografier/bøger om historiske kvindeskikkelser? 

For at vi kan få en så komplet Danmarkshistorie som muligt og ikke blot en genfortælling af de kendte historier om mænd og deres gerninger. Der mangler stadig meget om kvindernes andel af Danmarkshistorien.

Hvorfor optræder Birgitte Gøye i et børnerim?

Aner det ikke. Rimet er kommet til flere århundreder efter hendes død.

Birgitte Gøye var den første reelle forstander for Herlufsholm og hun finansierede vel i virkeligheden også for skolens oprettelse. Hvor fik hun midlerne fra?

Hun havde arvet et gods, 182 bøndergårde foruden penge og smykker penge fra sin mor og far. Moderen var ved sit giftermål (1495) en af de fem rigeste kvinder i Danmark. Faderen var ved sin død (1544) den rigeste mand i Danmark næst efter kongen. Og ja, det var i høj grad Birgitte Gøye, der finansierede det økonomiske grundlag for Herlufsholm. Herluf Trolle havde kun en lille arv at gøre godt med: 50 bøndergårde.

Hvordan spillede Birgitte Gøye en stor rolle for kultur og politik i 1500-tallets Danmark?

Først og fremmest som opdrager for en generation af adelsbørn, som lærte om den lutherske tro, om at bestyre godser, om at være lensmænd og om at vælge tidens bedste kunstnere til at skabe gravmæler og altertavler. Som veninde med Dronning Dorothea, gift med Christian 3., og kongeparrets datter, Kurfyrstinde Anna af Sachsen, kunne hun formidle kontakter til indenlandske og udenlandske fyrster og adelige og derved hjælpe unge mænd med at opnå tjeneste i udlandet og unge kvinder med at blive godt gift eller få stilling som hofdamer hos dronningen eller fyrstinder.

Er der noget der har overrasket dig i din research til bogen?

Ja at hun, så vidt jeg kan læse ud af kilderne, var en karismatisk person, som både mænd og kvinder gerne ville være venner med og spørge til råds om store og små emner. Hun havde et stort netværk. Det har været en drømmeopgave for mig som historiker at skrive hendes biografi og belyse hele hendes liv, ikke blot udvalgte episoder som det hidtil er sket.

Er der en læring vi kan tage med til i dag?

For så vidt den samme som i Magtens Kvinder før enevælden: At historien ikke kun går i en lige linje fra slet til godt, og at kvinder langtfra altid har været lukket inde i hjemmet, som 1800-tallets historikere og (for mange af) deres efterfølgere har forestillet sig på baggrund af det borgerlige samfund i 1800-tallet. Kvinder, især fra samfundets top, har haft mange flere muligheder for udfoldelse og har udfoldet sig betydeligt mere, end vi har fået fortalt i skolen.

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

     
 

Pressemeddelelse
 


Forside                                                                                                 Forfatterfoto af Grethe Jacobsen
Foto: Henrik Freek
     
Birgitte Gøye - En biografi
Grethe Jacobsen
1. udgave 2024
Hardcover
ISBN: 9788712075882
Antal sider: 248
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 29-04-2024

CO2e-aftryk pr. eksemplar: 1300 g (1. oplag)

Kig i bogen

Forfatter

Grethe Jacobsen

Grethe Jacobsen

Dr.phil. Grethe Jacobsen har i over 40 år forsket i kvinders historie i middelalder og reformationstid. Læs mere