Bondens frisættelse

Bondens frisættelse

Historiker Birgit Løgstrup fortæller om en afgørende reformperiode i landets historie, hvis resultater den dag i dag kan ses i det danske kulturlandskab.

- Berlingske
Læs mere

De danske landboreformer i slutningen af 1700-tallet udgør en af de vigtigste perioder i Danmarkshistorien med gennemgribende konsekvenser for landskab og samfund; landsbyfællesskaberne blev opløst, og bøndernes fæste enten ophævet eller reformeret med stærkt forbedrede livsbetingelser for landets største befolkningsgruppe til følge. Resultaterne af reformerne kan den dag i dag tydeligt ses i det danske kulturlandskab.

En samlet fremstilling af Landboreformernes historie er ikke udgivet siden mellemkrigstiden. Historikeren, dr.phil. Birgit Løgstrup, fortæller i pragtværket Bondens frisættelse, hvordan denne afgørende reformperiode i Danmark udspillede sig, både hvordan de nye tanker vandt fodfæste i samfundet, og hvordan de blev gennemført ude i landet – der var nemlig store regionale forskelle på, hvordan reformerne indvirkede på almindelige danske bønders liv.

Anmeldelser og omtale

 "...med Løgstrups fine bog bliver vi mindet om, at vor nationale historie har rod i de epokegørende reformer fra 1700-tallet.” – Berlingske

”Historikeren Birgit Løgstrup, der gennem et langt og flittigt forskerliv har bidraget væsentligt til dansk landbohistorie, tager omfattende fat i denne afgørende periode i dansk historie med storværket Bondens frisættelse. I enhver forstand en vægtig fremstilling (…) Birgit Løgstrup gør meget fint og detaljeret rede for de vanskeligheder, der var forbundet med reformerne (…) Nyttigt og anskueligt.” – Information

 ”Bogen rummer både " tunge" analyser og letlæselige afsnit. Smuk afrunding af et langt livs studier”  Nordjyske Stiftstidende

”Det er en imponerende bog, der dækker alle sider af reformbevægelsen. Det er også en indbydende bog med et smukt layout og mange velvalgte illustrationer. Kompositionen er overskuelig, og forfatteren udtrykker sig klart og let forståelig.” – litteratursiden.dk

"Dybdeborende analyser veksler her med populærhistoriske beretninger, men alle bærer de et usynligt kvalitetstempel: Her er noget at få forstand af." – historie-online.dk

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse





Forside

Billede af bogen

Forfatterfoto af Birgit Løgstrup
Foto: Gads Forlag


Bondens frisættelse
Birgit Løgstrup
1. udgave 2015
Hardcover m. halvbind
ISBN: 9788712051107
Antal sider: 608
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 30-10-2015

Kig i bogen

Forfatter

Birgit Løgstrup

Birgit Løgstrup

Birgit Løgstrup (f. 1941), historiker og dr.phil., tidl. arkivchef ved Rigsarkivet og adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Forfatter til bl.a. Bundet til jorden (1987) og Bondens Frisættelse (2015). Læs mere