Hvad skal det nytte?

Hvad skal det nytte?

På sporet af Hørups demokrati

Forfriskende, ny læsning af demokratiforkæmperen Hørups tanker – til de politisk optagede.

Læs mere

Forfriskende, ny læsning af demokratiforkæmperen Hørups tanker – til de politisk optagede.

Vi kan ikke længere tage demokratiet for givet – heller ikke i Danmark. Derfor er der brug for at vende tilbage til politikeren, redaktøren og agitatoren Viggo Hørup, som var en af de mest markante stemmer i udviklingen af det danske demokrati i slutningen af 1800-tallet. Hørup er kendt for slagord som ”hvad skal det nytte?” og ”ingen over og ingen ved siden af Folketinget”, men havde også et rodfæstet syn på frihed, frisind, lighed og retsstatens nødvendighed. Hørup var i mange år medlem af folketinget for Venstre, og det var ham, der sammen med Edvard Brandes grundlagde Politiken. Som sådan stod han midt i de stridigheder, der bliver betegnet som forfatningskampen.

Hørup var blandt forfatningskampens sejrherrer, men ville han have været tilfreds, hvis han havde levet i dag? Ville han have ment, at demokratiet er stærkt og sundt? Umiddelbart er svaret nej. Hørup ville utvivlsomt have bifaldet, at kvinderne fik valgret i 1915, og at parlamentarismen blev skrevet ind i Grundloven i 1953. Men han ville have påpeget, at den bekvemme og populære mening alt for ofte prioriteres på bekostning af den veludviklede anskuelse, der deler vandene. Han ville i det hele taget ikke have brudt sig om nutidens mangel på kvalificeret politisk debat, symbolpolitikkens fremmarch, mediernes reduktion af politik til underholdning og folkets uvilje mod at tage aktivt del i demokratiet. Hørup ville have været bekymret over tingenes tilstand. Og det samme burde alle vi andre være.

Anmeldelser og omtale

”En håndbog i demokratisk fornuft og inspirationskilde til videre studier i Viggo Hørups liv og virke (…) Peter Lauritsen leverer den nødvendige indføring i det offentlige fænomen Hørup, og det er mere end tilstrækkeligt til, at lysten til at fortsætte med den side af sagen er vakt (…) En nødvendig bog, en bog til tiden.” – Information

”… en god og letlæst tilføjelse til den allerede eksisterende Hørup-litteratur (…) der er flere sprogperler at finde i denne bog. Med disse ord skal bogen anbefales enhver, der kerer sig om det danske demokrati.” – historie-online.dk

”En nødvendig bog. Måtte den blive læst af politikere fra alle Folketingets partier.” – bogvægten.dk

”… et lettilgængeligt, velskrevet værk; sproget er flydende, citaterne velvalgte, og som lægmandsintroduktion til personen og samfundstænkeren Viggo Hørup, hans tid, tankeverden og åndelige arv fungerer den.” – Altinget

"Bogen er både vellykket og vigtig i en tid, hvor vi atter diskuterer demokratiets væsen og hvor det virker, som om der er flere og flere antidemokratiske bevægelser og strømninger i spil." – pov.international

"... Hørups aktualitet markeres på glimrende vis (...) Nærværende fine, lille bogs udtalte formål er at finde allerede i forordet, nemlig "at genopfinde interessen for Hørup og dermed for demokratiet." Dette lykkes i nogen grad for forfatteren at komme igennem med sit forehavende." – Tidsskriftet Epsilon

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale. 

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse

Forside
 

Forfatterfoto af Peter Lauritsen                                    
Foto: Helene Bagger/Bagger Foto
 


 
Hvad skal det nytte? - På sporet af Hørups demokrati
Peter Lauritsen
1. udgave 2020
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712058564
Antal sider: 160
Pris: 199,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 28-02-2020

Kig i bogen

Forfatter

Peter Lauritsen

Peter Lauritsen

Peter Lauritsen er professor mso i Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet. Læs mere