Straffet på livet

Straffet på livet

Henrettelser i Danmark 1537-1892

UDKOMMER 14. JUNI

Læs mere

Igennem danmarks historie har adskillige tusind mænd og kvinder måttet lide den ultimative straf for deres gerninger. Enkelte var højt på strå som J.F. Struensee, der i 1772 fik hugget først hånd, så hoved af, inden kroppen blev parteret og lagt på hjul og stejle; andre var almindelige borgere og bønder, men langt de fleste hørte til den nederste del af samfundet. Deres forbrydelser blev oftest begået i affekt eller af simpel nød: Flest blev dømt for drab og tyveri, men f.eks. trolddom og sædelighedsforbrydelser kunne også føre til lovens strengeste straf.

Dette kulturhistoriske værk handler om disse mange mennesker og deres sidste tid fra fangehul til henrettelse; om mestermanden eller skarpretterens virke, som belyses i alle det grumme håndværks aspekter, og om stedet, hvor det skete: på galgehøj og rettersted.

Bogens forfatter, Niels H. Kragh-Nielsen (f. 1939), har brugt flere årtier på at grave sig igennem et kolossalt kildemateriale til henrettelser i hele riget. Det er også baggrunden for bogens sidste del, som primært udgøres af en udtømmende fortegnelse i topografisk orden over samtlige jurisdiktioner og kendte henrettelser i Danmark 1537-1892.

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen, og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.  

Pressemeddelelse
KOMMER
Forside
 
Forfatterfoto af Niels H. Kragh-Nielsen
Foto: Hans Henrik Kragh-NielsenStraffet på livet - Henrettelser i Danmark 1537-1892
Niels H. Kragh-Nielsen
1. udgave 2018
Hardcover m. halvbind
ISBN: 9788712054085
612 sider
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Forfatter

Niels  H. Kragh-Nielsen

Niels H. Kragh-Nielsen

Niels H. Kragh-Nielsen, f. 1939, er fhv. bibliotekar. Læs mere