En dansk retshistorie

En dansk retshistorie

Fra middelalder til grundlov

En dansk retshistorie giver overblik over dansk retshistorie og retshistorisk metode.

Pris: 329,95 kr.
Køb
Læs mere

Jyske Lov, Danske Lov og Grundloven. Når man tænker på retshistorie, vil man ofte tænke på vigtige love og forfatninger. Men fortællingen om den danske retshistorie er lang og begynder med middelalderens første nedskrevne love, der er fundamentet for dansk retskultur. Den præges senere af nogle af de største og vigtigste begivenheder i dansk historie: Reformationen, enevælden, oplysningstiden og Grundloven 1849 med efterfølgende ændringer indtil Grundloven 1953.

Reformationen i 1536 styrkede statsmagten, og kirken blev underlagt staten, mens oplysningstiden og den rationelle naturrets idé om rettigheder og pligter bandt borgeren og staten tættere sammen. Det førte til krav om nye forfatninger. I 1800-tallet fik man også en modernisering af privatretten, hvor især påvirkningen fra den tysk-romerske retsvidenskab lagde grunden til den moderne formueret.

En dansk retshistorie giver overblik over dansk retshistorie og retshistorisk metode. Og dermed fortælles der om de mennesker, der er blevet påvirket af retten. Både i fortiden og nutiden. Nok er omdrejningspunktet dansk ret, men forholdet til de europæiske juridiske, politiske og religiøse strømninger spiller en stor rolle i bogen. Bogen er relevant for jurister, jurastuderende og alle med interesse for retten og dens historie.

Om forfatterne Morten Kjær (f. 1986) og Helle Vogt (f. 1974) er hhv. lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. De har publiceret bredt om dansk og nordisk retshistorie.

Presse

Her kan du finde billedmateriale og pressemeddelelse. 

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen, og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse                                                                               


Forside


Forfatterfoto af Helle Vogt
Forfatterfoto af Morten Kjær
 
En dansk retshistorie - Fra middelalder til grundlov
Helle Vogt & Morten Kjær
2. udgave 2023
Hardcover
ISBN: 9788712071631
Antal sider: 256
Pris: 329,95 kr.
Udgivelsesdato: 13-01-2023

Forlag: Nord Academic
CO2e-aftryk pr. eksemplar: 606 g (1. oplag)

Kig i bogen