Moderne bevidsthedsfilosofi

Moderne bevidsthedsfilosofi

Problemer, teorier, evidens

Hvis man vil forstå, hvad det vil sige at være menneske, kommer man ikke uden om at beskæftige sig med den menneskelige bevidsthed.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Hvis man vil forstå, hvad det vil sige at være menneske, kommer man ikke uden om at beskæftige sig med den menneskelige bevidsthed. 

Det er den, der gør os til den, vi hver især er, og der er den, som gør, at mennesker har udviklet alt lige fra redskaber og maskiner til kunst og videnskabelige teorier. Det er bevidstheden, der gør, at nogle ting er vigtige for os, at vi har drømme og håb. Når vi prøver at forstå andre menneskers tanker og hensigter, er det, vi prøver at forstå, det, der foregår i deres bevidsthed. Og det er med vor bevidsthed, at vi prøver at forstå, hvad bevidstheden er. 

Skønt vi alle har et intimt kendskab til vor egen bevidsthed, er der meget lidt enighed blandt filosoffer og forskere om, hvad vi skal forstå ved bevidstheden. Der findes mange filosofiske teorier, som kommer med hvert deres bud. Denne bog belyser bevidsthedsproblemet fra tre perspektiver: de klassiske problemstillinger, de mest udbredte moderne teorier og den moderne kognitions- og hjerneforskning.

Presse

Her kan du finde billedmateriale og pressemeddelelse. 

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen, og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse


Forside


Forfatterfoto af Asger Kirkeby-Hinrup
Forfatterfoto af Jan Faye
 
Moderne bevidsthedsfilosofi - Problemer, teorier, evidens
Asger Kirkeby-Hinrup & Jan Faye
1. udgave 2022
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712068556
Antal sider: 336
Pris: 349,95 kr.
Udgivelsesdato: 18-05-2022

Forlag: Nord Academic

Kig i bogen

Forfattere

Asger Kirkeby-Hinrup

Asger Kirkeby-Hinrup

Asger Kirkeby-Hinrup, f. 1978, ph.d og underviser i bevidsthedsfilosofi ved Lunds Universitet. Læs mere

Jan Faye

Jan Faye

Jan Faye, f. 1947, dr.phil. og lektor emeritus ved Københavns Universitet. Læs mere