Lille Vildmose

Lille Vildmose

Vildmosen der blev vildere

UDKOMMER 12. MAJ

Læs mere

Lille Vildmose er Danmarks største fredede landområde med gyngende højmose, fuglerige søer, sletter og dyrerige græsningsskove. Her lever Danmarks største bestand af vildsvin side om side med efterkommere af den oprindelige jyske stamme af krondyr. Her hersker mosens majestæt, elgen, over det lave land, hvor mosekonen har sit bryghus, og kongeørnen regerer i luftrummet. Europæiske bisoner græsser i naturskovene, der hører til de mest artsrige i dansk natur.

Efter årtier med dræning, tørvegravning og industriel produktion af spagnum er en storstilet genopretning af den tabte højmose i gang – til gavn for klima og biodiversitet. Vandet er tilbage. Vitaliteten og vildskaben er sat på fri fod.

I bogen fortæller Jan Skriver historien om Lille Vildmose i al dens herlighed – og om hvordan dansk natur igen kan blive vild.

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale. 

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen, og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse                                                                                                                              
Forside
 
Lille Vildmose - Vildmosen der blev vildere
Jan Skriver
1. udgave 2021
Hardcover
ISBN: 9788712065203
Antal sider: 544
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 12-05-2021

Kig i bogen