Carsten Selch Jensen

Carsten Selch Jensen

Carsten Selch Jensen, f. 1964, er uddannet historiker og teolog og ansat på Afdeling for Kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Om Carsten Selch Jensen

Carsten Selch Jensen forsker fortrinsvis i korstogene som et afgørende fænomen i den europæiske middelalder. Særligt optaget er han af deres betydning for den historiske udvikling i hele det baltiske område. Han forsker derudover i legitimeringen af krig og vold historisk og aktuelt i forskellige religiøse sammenhænge.