Frederiksborg Slotskirke

Frederiksborg Slotskirke

UDKOMMER 24. AUGUST

Læs mere

Frederiksborg Slotskirke er et af de smukkeste og mest imponerende rum fra Christian 4.s tid. Med denne pragtudgivelse markeres 400-året for kirkens indvielse i 1617.

Kirkens udsmykning havde ikke kun til formål at ære Gud, men vidnede også om kongens magt. Kongens position blev yderligere understreget af den rigt udsmykkede kirkestol – lige overfor prædikestolen – hvor han sad under gudstjenesterne. Dertil kom hans overdådige bedekammer bagest i kirken på galleriet. I sin indretning er kirken et luthersk fyrstekapel og en visualisering af de ideer om gud og kongemagt, som den tyske teolog havde lanceret under reformationen, der var begyndt netop 100 år tidligere i Wittenberg. Da Hillerøds kirke blæste omkuld i en storm, åbnede Christian 4. sin kirke for byens beboere, og den har lige siden fungeret som sognekirke.

Den nære relation til kongemagten understreges imidlertid af, at kirken under enevælden var kronings- og salvingskirke, og siden 1693 kapel for de danske ridderordner. Bogens tekster omhandler mangfoldige aspekter af kirkens helt særlige arkitektur- og brugshistorie og er skrevet af førende eksperter inden for området, under redaktion af historiker og museumsinspektør på Frederiksborg Slot, Thomas Lyngby.

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen, og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

     
 

Pressemeddelelse
 

ForsideForfatterfoto af Thomas Lyngby

Frederiksborg Slotskirke
Thomas Lyngby
1. udgave 2017
Hardcover m. halvbind
ISBN: 9788793229358
222 sider
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Historika

Kig i bogen

Forfatter

Thomas Lyngby

Thomas Lyngby

Thomas Lyngby, f. 1971, er forskningschef på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Læs mere