Women, children and the family of Palmyra

Women, children and the family of Palmyra

Scientia Danica. Series H. Humanistica, 4, vol. 10

Pris: 250,00 kr.
Køb
Læs mere

Palmyra, den fantastiske ruinby i den syriske ørken, blev udsat for voldsomme ødelæggelser i kølvandet på den syriske borgerkrig. Kort før konfliktens udbrud i 2011 begyndte et stort dansk og internationalt forskningsprojekt, Palmyra Portræt Projektet, støttet af Carlsbergfondet og ledet af professor, centerleder Rubina Raja. Projektets vigtige udforskning og dokumentation af den syriske kulturarv har været emnet for flere videnskabelige konferencer, og resultaterne er fremlagt i en række publikationer. Den seneste lanceres hermed af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Women, children and the family in Palmyra er en ualmindelig flot illustreret bog med appel ikke bare til specialister, men til alle, der interesserer sig for den antikke oldtids historie, kunst og kultur.

Bogen handler om kvinder og børns roller i familien gennem Palmyras romerske periode (1.–3. århundrede e.v.t.). I ni kapitler belyses emnet af førende Palmyra-forskere, som alle deltog i en todelt workshop på Aarhus Universitet i oktober 2016 og februar 2017. Møderne blev arrangeret af Palmyra Portræt Projektet, og bogen indgår som bind 3 i projektets serie Palmyrenske Studier. Bogens ni kapitler drøfter forskellige aspekter af de varierende familiekonstellationer og undersøger, hvordan portrætterne af palmyrenske kvinder og børn afspejler familiestrukturen og det bredere samfund i Palmyra. I bogen får man fascinerende indblik i mange forskellige sider af familielivet i Palmyra, og det bliver afdækket, hvordan kvinder og børns identiteter blev udtrykt især gennem gravportrætter og det skriftlige materiale, der er overleveret fra oldtidens Palmyra.

 

The spectacular ancient desert city of Palmyra was heavily destroyed during the Civil War in Syria. Shortly before the conflict escalated in 2011, the Palmyra Portrait Project was initiated. The research project is funded by the Carlsberg Foundation and headed by Professor and Centre director Rubina Raja. The project’s important work with the Syrian cultural heritage has since been widely published, and the latest edited volume within the project is now available as part of the series Palmyrene Studies published by The Royal Dansih Academy of Sciences and Letters.

The book covers the roles of women and children within the family in Palmyra during the Roman period (1st–3rd centuries CE). The nine chapters are written by leading scholars of Palmyra, who all participated in a two-part workshop held at Aarhus University, under the auspices of the Palmyra Portrait Project in October 2016 and February 2017. The chapters discuss different aspects of family constellations and assess which implications different representations of women and children may have carried in relation to the Palmyrene family structure and wider Palmyrene society. By looking at portraiture and the written evidence from the city, this volume adds further aspects to our understanding of how women and children were perceived in Palmyra and how identity aspects were included in their portraiture and the written evidence.

Women, children and the family of Palmyra
Redigeret af: Signe Krag & Rubina Raja
1. udgave 2019
Softcover
ISBN: 9788773044193
Antal sider: 228
Pris: 250,00 kr.
Serie: Scientia Danica. Series H 4. Humanistica

Forlag: Videnskabernes Selskab
I kommission hos Gads Forlag

Vil du vide mere om Videnskabernes Selskab, så besøg vores hjemmeside: