Attempted Solution to a Fundamental Psychobiological Problem

Attempted Solution to a Fundamental Psychobiological Problem

Scientia Danica. Series H. Humanistica, 8, vol. 18

Pris: 100,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen handler om, hvordan man kvantitativt kan beskrive dyrs adfærd med henblik på en vægtning af individets og miljøets betydning. Den empiriske basis er en række undersøgelser af hundestejlen (Gasterosteus aculeatus L.), som psykologen Iven Reventlow gennemførte i 1960'erne med assistance fra Jens Mammen og Arne Friemuth Petersen. I undersøgelserne kombinerede Reventlow adfærdsbiologiske og statistiske metoder, og derved kunne han som den første bestemme individ- og miljøparametrene ud fra en arts hanlige adfærdsrepertoire under forplantningen i dens naturlige miljø. Hundestejlens adfærdsrepertoire er relativt enkelt, og dermed er den velegnet til afprøvning af målingsmodeller, som siden kan bruges til arter med mere kompleks adfærd og i sidste instans til at bestemme generelle parametre for vekselvirkning mellem individ og miljø.

Af speciel psykologisk-etologisk interesse er Reventlows resultater vedrørende de motivationssystemer, der antages at styre den observerede adfærd. Udover etologiens to primære systemer – for forplantningsadfærd og territorieforsvar – argumenterer Reventlow for eksistensen af et tredje, autonomt system for rede-bygning, -forsvar og -vedligeholdelse. Argumentationen er eksperimentelt begrundet, og det samme er hans beskrivelse af motivationens dynamiske udvikling i tid. Dermed har han muliggjort kvantitative bestemmelser af individparametre og miljøparametre, og disses interaktion, i stedet for de traditionelle statistiske gennemsnit, som har domineret og stadig dominerer eksperimentel etologi og adfærdsforskning.

Den statistiske model, som Reventlow anvendte, var udviklet af Georg Rasch. Den svarede dårligt til både den umiddelbare beskrivelse og den teoretiske forståelse af fiskenes adfærd og var beregningsmæssigt tung at arbejde med. Derfor foreslog Reventlow og Mammen en forbedring af modellen, som blev afvist af Rasch. I kommentaren og efterskriften fremlægger Jens Mammen dette forslag til en statistisk model, som hermed er klar til anvendelse på både det gamle og eventuelt nyt empirisk materiale. Modellen lever op til de generelle krav, som især kendes fra dimensionsanalyse i fysikken.

Reventlows undersøgelser har ikke opnået den internationale interesse, de fortjener, især fordi de aldrig tidligere er blevet publiceret på engelsk. 


The book sets out to find descriptive models for hierarchically organized behaviour using the relatively simple behavioural repertoire of the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) as a test case, but with potential generalizations to other species, including humans. In collaboration with statistician Georg Rasch, Reventlow arrived at determining quantitatively, for the first time in the study of behaviour, the relative effect upon a resulting, observed behaviour from the animal’s sensitivity, motivation etc. (individual parameters) on the one hand, and those of the natural environment (milieu parameters) on the other.

Of special interest for the psychobiology of sticklebacks are his results concerning the motivational systems, that ethologists presume control two kinds of overt behaviour, as he presents experimentally based arguments for the existence of a third autonomous motivation-system for the male stickleback’s building and maintenance of its nest which, together with the previously established two primary systems for mating and territorial defence, better explains the existing results than the ethologists’ two-system’s motivational hierarchy alone seems to be able to do.

As something also new, compared to traditional ethological methods, Reventlow presents a mathematical two-parameter model for the temporal development of motivation during an ongoing activity for the individual fish.

The ensuing Commentary and Postscript by Professor Jens Mammen address a number of problems inherent in the employed model and concludes that a ‘waiting-time’ model of the Weibull-type would be more advantageous for calculating the parameters and thereby quantifying the interaction between the individual and the milieu.

In fact this issue was intensely debated at the time in connection with the empirical investigations and raised some basic questions about demands to mathematical models and to collaboration between mathematicians and other scientists which were not fulfilled, leading to suboptimal conditions for the research project.

In the Postscript possible causes to these problems are discussed, building on available sources, including some biographical material. Also a simple way to use the proposed Weibull-model, applicable on both the original and possible new data, is presented.

Attempted Solution to a Fundamental Psychobiological Problem
Redigeret af: Arne Friemuth Petersen & Jens Mammen
1. udgave 2019
Softcover
ISBN: 9788773044209
Antal sider: 136
Pris: 100,00 kr.
Serie: Scientia Danica. Series H 8. Humanistica

Forlag: Videnskabernes Selskab
I kommission hos Gads Forlag

Vil du vide mere om Videnskabernes Selskab, så besøg vores hjemmeside: