Monarkier

Monarkier

Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II i anledning af hendes 50-års regeringsjubilæum 14. januar 2022

Pris: 250,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen har 15 kapitler, der tager os fra det gamle Ægypten over Grækenland til de hellenistiske konger og de romerske kejsere. Den fortæller om traditionen for at afbilde regenter på mønter, om hvordan regler for arvefølge har påvirket stabiliteten i de europæiske monarkier, og om Dante Alighieris storslåede vision for et overnationalt monarki, der kunne løse samtidens store politiske problemer – en vision fremsat mere end 700 år før nogen tænkte på FN. Flere kapitler omhandler aspekter af det danske monarkis historie: én artikel analyserer den danske latindigter Erasmus Lætus’ Margaretica, et nationalt epos om Dronning Margrete 1. fra 1573.

Der berettes om de danske konger som patroner for tidlig naturvidenskab, om venskabets funktion i det danske monarki før og under enevælden, og om barokdigteren Jens Steen Sehesteds forsøg på at influere forholdet til Christian 5. gennem sine digte. En analyse af Leonora Christinas franske selvbiografi fra 1673 viser – i modsætning til hvad tidligere forskere har hævdet – den danske kongedatter som en raffineret skribent på fransk. De to sidste kapitler drøfter det græske monarki under Huset Glücksborg og Grundtvigs vekslende holdninger til monarkiet. Endelig indledes bogen med et kapitel om, hvorfor vi i dag overhovedet på dansk anvender ordet ‘monarki’.

Indholdsfortegnelse
 • Hvorfor taler vi om monarkier? af Marianne Pade
 • At være kvindelig regent i oldtidens Ægypten: Hatshepsut, Nefertiti og Tawosret af Kim Ryholt
 • Kongers dragt i antikkens Grækenland af Marie Louise Nosch
 • Fra Alexander den Store til Kejser Augustus (336 f.v.t. – 14 e.v.t): Det europæiske monarkis grundlag af Vincent Gabrielsen
 • Regenten på mønter – en 1000-årig tradition af Jens Christian Moesgaard og Jørgen Steen Jensen
 • ”Kongen er død, kongen længe leve”: Successioner og politisk konflikt i europæiske monarkier, 1000-1800 af Jørgen Møller
 • Dantes De monarchia af Ditlev Tamm
 • Margaretica – Et nationalt epos om Dronning Margrete den 1. fra 1573 af Karen Skovgaard-Petersen
 • Kongen som Symbol og Realitet i Tidlig Naturvidenskab af Helge Stjernholm Kragh
 • Danske kongers venskaber og monarkiets funktion, før og under enevælden af Gunner Lind
 • Enevælden i en barokdigters spejl – Jens Steen Sehesteds digte til Christian 5. af Marita Akhøj Nielsen
 • En kongedatters sprog. Leonora Christinas franske selvbiografi fra 1673 af Lene Schøsler
 • Det græske monarki under Huset Glücksborg af Mogens Pelt
 • Kongernes konge - Grundtvig som monarkist af Jes Fabricius Møller
Monarkier
Redigeret af: Marianne Pade
1. udgave 2022
Hardcover
ISBN: 9788773044438
Antal sider: 160
Pris: 250,00 kr.
Udgivelsesdato: 06-10-2022

Forlag: Videnskabernes Selskab
I kommission hos Gads Forlag

Vil du vide mere om Videnskabernes Selskab, så besøg vores hjemmeside: