The Western Woodlands of Ethiopia

The Western Woodlands of Ethiopia

A study of the woody vegetation and flora between the Ethiopian Highlands and the lowlands of the Nile Valley in the Sudan and South Sudan

Den første monografi om de vestlige skovsavanner i Etiopien

Pris: 450,00 kr.
Køb
Læs mere

The Western Woodlands of Ethiopia er den første monografi om de vestlige skovsavanner i Etiopien – et overset område i studiet af den etiopiske flora, der hidtil har fokuseret mere på bjerglandskaberne, landets egentlige skove eller de store østlige buskstepper med acacier og Commiphora i øst mod Somalia.

Bogen indeholder en rig samling af tekst, fotografi, kort, diagrammer og grafer, alt sammen baseret på feltarbejde, undersøgelser af herbarier og grundig dataanalyse. Der gives bl.a. en detaljeret atlasoversigt over områdets træarter og fordelingen af de tre mest udbredte typer af skovsavanner i den vestlige del af Etiopien.

The Western Woodlands of Ethiopiais the first monograph on the western woodlands in Ethiopia - an overlooked area in the study of the Ethiopian flora that has so far focused more on the mountains, the dense forests, or the large eastern bushlands with acacias and Commiphora.

The book contains a rich collection of text, photography, maps, diagrams and graphs, all based on fieldwork, studies of herbaria, and thorough data analyses. A detailed atlas provides information about the distribution of the species of tree and the three most common types of forest savannahs in western Ethiopia.

The Western Woodlands of Ethiopia - A study of the woody vegetation and flora between the Ethiopian Highlands and the lowlands of the Nile Valley in the Sudan and South Sudan
Ib Friis, Paulo van Breugel, Odile Weber & Sebsebe Demissew
1. udgave 2022
Hardcover
ISBN: 9788773044407
Antal sider: 521
Pris: 450,00 kr.
Serie: Scientia Danica, Series B. Biologica
Udgivelsesdato: 01-02-2022

Forlag: Videnskabernes Selskab
I kommission hos Gads Forlag

Vil du vide mere om Videnskabernes Selskab, så besøg vores hjemmeside: