The Antiquities Trade in Egypt 1880-1930

The Antiquities Trade in Egypt 1880-1930

The H.O. Lange Papers

Scientia Danica. Series H. Humanistica, 4, vol. 8

Pris: 300,00 kr.
Køb
Læs mere

De omfattende samlinger af ægyptiske genstande på museer i Europa og USA tiltrækker hvert år millioner af besøgende og bidrager til fascinationen af denne oldtidskultur, der har været en del af vestens intellektuelle historie siden romerne. Denne bog fortæller historien om, hvordan disse genstande kom hertil.

Bogen præsenterer den første detaljerede analyse af antikvitetsmarkedet i Ægypten på dets højde i det sene 1800- og tidlige 1900-tal. Den tager udgangspunkt i et omfattende arkivmateriale fra den danske ægyptolog H. O. Lange (1863-1943), som erhvervede en række genstande for Ny Carlsberg Glyptotek og Nationalmuseet i forbindelse med to længerevarende ophold i Ægypten (1899/1900 og 1929/1930). Hans detaljerede rejsedagbøger og fotoalbums bliver suppleret af en bred vifte af andre samtidige kilder, bl.a. guidebøger og rejseberetninger. Tilsammen giver de et usædvanlig detaljeret og levende indtryk af den omfattende antikvitetshandel.

Bogen beskriver lovgivningen vedrørende handel og eksport, både i teori og praksis, og de forandringer, der med tiden fandt sted. Handlens praktiske forhold beskrives: dens sæsonmæssige karakter, dens forsyningslinjer og netværk, de forskellige måder, hvorpå genstande blev tilvejebragt, og de ruter, hvorigennem de færdedes, ligesom de mange forskellige typer af forhandlere, der var aktive i Ægypten. Antikvitetsmarkedets geografiske forhold bliver kortlagt ligesom den ægyptiske stats egen rolle i handlen, både gennem offentlige salgssteder, og som sælger og eksportør af mere eller mindre komplette gravkapeller.

Bogen afsluttes med en biografisk oversigt over mere end 250 antikvitetsforhandlere, der var aktive i Ægypten fra 1880'erne og frem til 1983, hvor handlen blev endeligt forbudt. De fleste beskrives her for første gang.

Bogen henvender sig til et bredt publikum af arkæologer, ægyptologer, papyrologer, museumsfolk og historikere. Den vil være et oplagt udgangspunkt for alle, der ønsker at forstå, hvordan de store samlinger af ægyptiske antikviteter i Europa og USA blev til.

The vast collections of Egyptian objects on display in Western museums attract millions of visitors every year, and they reinforce a cultural fascination for this ancient civilisation that has been a feature of European intellectual history since Roman times. This book tells the story of how these objects came to be here.

The book presents the first in-depth analysis of this market during its “golden age” in Egypt in the late 19th and early 20th Century. It is primarily based on the archival material of the Danish Egyptologist H. O. Lange (1863-1943) who, during two prolonged stays in Egypt (1899/1900 and 1929/1930), bought objects on behalf of Danish museums. The travel diaries, and the accompanying photographs, are complemented by a wide range of other sources, including contemporary travel guides and various travel memoirs, which together paint an extraordinarily detailed picture of the extensive antiquities trade.

The book looks at the laws governing trade and export, both in theory and practice, and the changes over time. The practicalities of the trade are described: its seasons, the networks of supply, the various methods available for acquiring antiquities, and the subsequent routes of transmission of objects, as well as the different types of dealers operating in Egypt. The geographical distribution of dealers is mapped, and the role of the Egyptian state as a dealer is investigated, both through official sale rooms, and as a seller and exporter of more or less complete tomb-chapels.

The final part of the book contains a list, with short biographies, of over 250 dealers active in Egypt from the 1880s until the abolishment of the trade in 1983. Most of them are described here in detail for the first time.

The book will be of interest to archaeologists, Egyptologists, papyrologists, museum curators, and historians of science, and is a useful starting point for anyone wishing to understand how the great Western collections of Egyptian antiquities were formed.

The Antiquities Trade in Egypt 1880-1930 - The H.O. Lange Papers
Fredrik Hagen & Kim Ryholt
1. udgave 2016
Softcover
ISBN: 9788773044001
Antal sider: 335
Pris: 300,00 kr.
Serie: Scientia Danica. Series H 4. Humanistica

Forlag: Videnskabernes Selskab
I kommission hos Gads Forlag

Vil du vide mere om Videnskabernes Selskab, så besøg vores hjemmeside: