Kim Ryholt

Kim Ryholt er professor i ægyptologi ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet