Fredrik Hagen

Fredrik Hagen er professor i ægyptologi ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet