Sebsebe Demissew

Sebsebe Demissew var tidligere professor ved universitetet i Addis Abeba og er nu æresforsker ved Royal Botanic Gardens, Kew, UK.