Åke Rundgren

Om Åke Rundgren

Åke Rundgren er "verksamhetschef" i geriatri ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra og docent i geriatri ved Göteborgs Universitet.