Øystein V. Sjaastad

Om Øystein V. Sjaastad

Øystein V. Sjaastad, professor emeritus ved Institutt for basalfag og akvamedisin, Norges veterinærhøgskole, Oslo.