Anita Holm Riis

Anita Holm Riis, f. 1967, er cand.mag. i religion og filosofi og ph.d. i religionsvidenskab.

Om Anita Holm Riis

Anita Holm Riis er ekstern lektor ved Roskilde Universitet samt ved specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje. Hun har siden 1996 undervist på en række videregående uddannelser knyttet til social- og sundhedssektoren. Her har hun bl.a. anvendt filosofisk teori,