Anne Elsebet Overgaard

er uddannet sygeplejerske 1967, sygeplejelærer fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, Fleksibel Master fra Teologisk Fakultet ved Københavns Universitet 2002.

Om Anne Elsebet Overgaard

Anne Elsebet Overgaard er forfatter til en bog, lærebogskapitler og artikler om åndelig omsorg som en del af sygeplejens praksis med udgangspunkt i kendte sygeplejeteoretikeres arbejder. Hun har oversat Joyce Travelbees bog Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje i samarbejde med Anne Schou. Anne Elsebet Overgaard har overvejende arbejdet som sygeplejelærer. Hun blev pensioneret 2006.

www.aeovergaard.dk