Anne Middelboe Christensen

Balletkritiker, cand.mag./MA. Forfatter til Dansen i spejlet.

Om Anne Middelboe Christensen

Balletanmelder og teateranmelder siden
1985, fra 1995 ved dagbladet Information.
Ekstern lektor i Kulturjournalistik ved
Københavns Universitet siden 1995.
Dansedramaturg. Har skrevet bøgerne:
Hvor danser Den Kgl. Ballet hen? Interview med
danserne om Bournonville-traditionen (2002),
Ben i næsen. Dansescenen 1993-2003 (2003),
Sylfiden findes. En svævebog (2008) og Begejstring
og brutalitet. En guide til anmelderens
rolle (2012).

About Anne Middelboe Christensen

Ballet and theatre critic since 1985, attached to
national daily Information since 1995. External
Lecturer in cultural journalism at the University
of Copenhagen since 1995. Works also as a
dramatist of dance. Author of several ballet
books in Danish, among them the highly acclaimed
Sylfiden findes: En svævebog (The Sylphide
Exists) (2008) and Ben i næsen: Dansescenen
1993-2003 (2003) on the history of Copenhagen’s
contemporary dance venue, Dansescenen.