Anne Paarup Pickering

er uddannet professionsbachelor i sygepleje i 2005 og er nu i gang med en uddannelse i forskningsmetodik på UCSF.

Læs mere

Anne Paarup Pickering er oprindeligt bankuddannet og har efterfølgende taget en erhvervssproglig af¬gangseksamen i engelsk og fransk, som medførte længere ophold i såvel England som Tysk¬¬land. Hun fungerer fortsat jævnligt som oversætter.
Anne Paarup Pickering har arbejdet med sygepleje inden for diabetes, gastroenterologi og urologi og er nu ansat på Tværfagligt Smertecenter på Herlev Hospital. Her arbejder hun med kronisk smerteproblema¬tik i tværfaglige teams om patienterne og med stort fokus på undervisning og projektudvikling af sygeplejen.
 er uddannet professionsbachelor i sygepleje i 2005 og er nu i gang med en uddannelse i forskningsmetodik på UCSF.