Astrid-Mette Husøy

Om Astrid-Mette Husøy

Astrid-Mette Husøy er specialbioingeniør, dr.scient., ansat ved Laboratorium for klinisk biokemi, Haukeland Universitetssykehus.