Bent Falk

Bent Falk, f. 1943, er psykoterapeut MPF, cand.theol.,

Om Bent Falk
Bent Falk er privatpraktiserende psykoterapeut, og desuden tidligere sygehuspræst. Han har undervist og superviseret sundhedsprofessionelle
siden 1980. Forfatter til flere boger og artikler.