Bent Ottesen

Prof., dr.med. ved Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.