Bernard Eric Jensen

Om Bernard Eric Jensen

Bernhard Eric Jensen (født 1943) er mag.art i historie og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet. Han har stået i spidsen for et stort flerfagligt forskningsprojekt om, hvordan historie forstås og bruges i dagens Danmark. Et af hans forskningsfelter vedrører samspillet mellem kulturarvspleje og demokratisk dannelse, hvilket afspejles i bogen Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt, som udkom i 2008.