Beth Elverdam

Beth Elverdam er mag.scient i antropologi, tidligere universitetslektor, nu uafhængig forsker. Hun har gennemført flere antropologiske feltarbejder i Danmark og USA, og er optaget af det hverdagsbaserede, trivielle og ureflekterede hverdagsliv i familielivet så vel som i forskningslivet. Hun har arbejdet med sygdomsopfattelse hos indvandrere, sundheds- og risikoopfattelse i børnefamilier samt det hverdagsbaserede arbejdsliv blandt praktiserende læger.